Pradžia ŠAUKTINIAMS

Daugiau kaip 230 NPPKT karių pradeda 9 mėnesių tarnybą!

Daugiau kaip 230 NPPKT karių pradeda 9 mėnesių tarnybą!

Šiandien, 2021 m. spalio 5 d. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pradeda daugiau kaip 230 karių. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir siekiant užtikrinti karo prievolininkų saugumą, vykdant išvykimą į paskirtus dalinius, buvo laikomasi visų su COVID-19 prevencija susijusių reikalavimų.


Kiek daugiau, nei 90 būsimųjų karių (tarp jų ir 9 merginos) papildys Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalioną, 77 karo prievolininkai atvyksta į Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Žemaitija“ pavaldžias kuopas bei 60 karių tarnybą pradeda Juozo Vitkaus inžinerijos batalione.


Apie 150 karių tarnybą pasirinko atlikti savo noru ir daugiau kaip 60 į šaukiamųjų sąrašą patekusių jaunuolių išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarka.


Pradėję tarnybą daliniuose jaunieji kariai įveiks bazinį kario kursą, kurio metu bus supažindinti su taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų, kuriuos vėliau gilins jau padalinio sudėtyje. Taip pat jaunuoliai susipažins su savo padalinių veikla bei specifine technika. Po tarnybos jaunuoliai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba tapti Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariais, o to nepadarę bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės aktyvųjį rezervą.