Pradžia ŠAUKTINIAMS

Daugiau kaip pusė tūkstančio Lietuvos piliečių pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Daugiau kaip pusė tūkstančio Lietuvos piliečių pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Gruodžio 2 d. net trys Lietuvos kariuomenės kariniai vienetai pasitiko nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) karius. Sutikti išties buvo ką – tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo daugiau kaip 550 karo prievolininkų.

Didžiausias skaičius jaunuolių atvyko į Sausumos pajėgų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (MPB „Geležinis Vilkas“) Karaliaus Mindaugo husarų batalioną: šį dalinį papildė per 310 NPPKT karių. MPB „Geležinis Vilkas“ padalinį gausiausiai rinkosi jaunuoliai iš Panevėžio regiono (apie 230 naujokų), iš Vilniaus regiono atvyko per 80 jaunuolių, o likusieji – iš Alytaus bei Klaipėdos regionų.

Į Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ (MPB „Žemaitija“) Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalioną atvyko daugiau kaip 160 jaunuolių. Šį neseniai įkurtą, bet vis ryškiau matomą paramos ugnimi karinį vienetą gausiausiai rinkosi karo prievolininkai iš Klaipėdos, o likusieji į dalinį atvyko iš Kauno bei Šiaulių regionų.

Per 60 jaunuolių karinius pagrindus įgys, tarnaudami MPB „Žemaitija“ štabui pavaldžioje prieštankinėje kuopoje. Į tarnybą šioje kuopoje daugiausiai atvyko karo prievolininkų iš Šiaulių.

NPPKT šiandien daliniuose pradėjo ir 11 merginų. Daugumą visų atvykusiųjų – karo prievolininkai, į tarnybą atvykę savo noru arba pirmumo tvarka.

Pirmosiomis tarnybos kariniuose vienetuose savaitėmis kariai įveiks bazinį kario kursą, per kurį bus susipažindinti su karo taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų. Kitame tarnybos etape NPPKT kariai veiks jau padalinio (skyriaus, būrio, kuopos) sudėtyje, tobulins karines žinias ir įgūdžius, veikdami mūšio lauke pagal kariams priskirtas karines specialybes bei pareigas.

Šiais metais liko dar du Lietuvos karo prievolininkų vykimai į karinius dalinius atlikti NPPKT. Gruodžio 4 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas pasipildys daugiau nei kuopa NPPKT karių, o gruodžio 16 d. per 70 NPPKT karių sustiprins Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalioną Vilniuje.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – tai nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas per 9 mėnesius karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą bei pasirengia veikti kariniame vienete. Tokiu būdu karo prievolininkai ne tik įgyja galimybę tapti profesinės karo tarnybos kariais, bet ir tapdami parengtojo rezervo kariais, atlieka konstitucinę pareigą ginti valstybę ginkluoto užpuolimo atveju.