Pradžia ŠAUKTINIAMS

Daugiau kaip šimtas jaunuolių rugpjūtį pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Daugiau kaip šimtas jaunuolių rugpjūtį pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje

2021 m. rugpjūčio 2 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione (JVIB) nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pradėjo 103 kariai, o motorizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“ NPPKT pradėjo 37 kariai.
83 jaunuoliai tarnybą pasirinko savo noru, o 56 į šaukiamųjų sąrašą patekusių jaunuolių pasirinko tarnybą atlikti pirmumo tvarka, beveik 140 karių tarpe yra ir 7 merginos. Galime didžiuotis jaunuolių sąmoningumu bei pilietiškumu.
Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono uždavinys – padidinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą vykdant mobilumo, kontrmobilumo, išgyvenamumo, bendrosios inžinerinės paramos užduotis.
Pirmuosius tarnybos mėnesius kariai įveiks bazinį kario kursą, kurių metu bus supažindinti su taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų, kuriuos vėliau gilins jau padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą, o to nepadarę bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės parengtąjį rezervą.