Pradžia ŠAUKTINIAMS

Daugiau nei 2 būriai jaunųjų karių sustiprino Ulonų batalioną

Daugiau nei 2 būriai jaunųjų karių sustiprino Ulonų batalioną

Kovo 6 d. į Sausumos pajėgų Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalioną (Ulonų batalionas) atvyko 70 jaunųjų karių atlikti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT). Visi pašaukti atlikti NPPKT karo prievolininkai tarnybą pasirinko savo noru arba patekę į kalendorinių metų sąrašus, bet pasinaudoję pirmumo teise. Didžiąją dalį būsimų karių į Ulonų batalioną Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) specialistai pristatė iš Alytaus regiono.

„Džiaugiuosi kiekvienu naujai atėjusiu karo prievolininku, kuris sustiprina Lietuvos kariuomenę. Kiekvienas Lietuvos pilietis pagal savo norus ir patirtį gali prisidėti prie Lietuvos gynybos, rasdamas jam tinkanti tarnybos būdą jam patogiu metu bet kuriame Lietuvos kariuomenės padalinyje,“ – sakė Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Pirmosiomis dienomis jaunieji kariai atliks įvairaus pobūdžio administracines užduotis, civilinius drabužius pakeis į Lietuvos kariuomenės kario uniformą, susipažins su vienu moderniausiu Lietuvos kariuomenės daliniu, tiesioginiais vadais ir kariško gyvenimo ritmu bei NPPKT specifika.

Šiuo metu 9 mėnesių tarnyba atliekama kariniuose vienetuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas. Karo tarnybą pradedantiems kariams 3 mėnesius bus vedami baziniai kario kursai, kurių metu jie įgis svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei įgis kitų, kariui reikalingų įgūdžių. Baigę bazinį kario kursą, jaunieji kariai bus skirstomi pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio sudėtyje. Po tarnybos parengti kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – būdas įgyti pagrindinį karinį parengtumą ir tokiu būdu atlikti konstitucinę pareigą pasirengti ginklu ginti Tėvynę, taip pat siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba – Lietuvos kariuomenės padalinys, kurio pagrindinės užduotys taikos metu yra administruoti karo prievolę bei pritraukti, pašaukti ir atrinkti personalą privalomajai karo tarnybai ar alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai Lietuvos kariuomenėje.

KPKT informacija.

Vyr. eil. Eitvydo Matačinsko nuotraukos.