Pradžia ŠAUKTINIAMS

Dažniausiai užduodami klausimai karantino laikotarpiu

Dažniausiai užduodami klausimai karantino laikotarpiu

Kodėl ne visi kariai per 2020 m. šventes išleidžiami atostogų? Atostogų išleidžiami tie NPPKT kariai, kuriems jos jau priklauso pagal įstatymą. Vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos ir karo tarnybos organizavimo įstatymu nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) kariams du kartus per tarnybos metus suteikiama po 7 kalendorines dienas atostogų, įskaitant kelionės dieną. Įstatymas nenumato kada konkrečiai tokios atostogos turi būti skiriamos, konkrečias datas ir laikus nusprendžia vadai, atsižvelgdami į karinio vieneto užduotis, kovinės parengties reikalavimus ir vadovaudamiesi nurodymais. Artimiausiam šventiniam laikotarpiui atostogos galės būti suteikiamos tiems NPPKT kariams, kurie ištarnavo ne mažiau nei 2 mėnesius kariuomenės padalinyje. Su kariais, kurie lieka kareivinėse, liks ir profesinės karo tarnybos kariai.

Kokios saugumo priemonės bus taikomos kariams vykstant atostogauti ir grįžtant atgal į dalinį? 1. Išleidžiant NPPKT karius šventinių atostogų laikotarpiu visi bus instruktuojami dėl privalomų ir rekomenduojamų saugos priemonių laikymosi: kaukių dėvėjimo, rankų higienos, prekybos centrų vengimo, nevykimo pakeleivingais automobiliais, nebūtinų socialinių kontaktų vengimo bei 2 metrų atstumo laikymosi. 2. Atostogoms išleidžiami NPPKT kariai atostogų laikotarpiui bus aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 3. Kariai iš tarnybos vietos ir atgal galės vykti nuosavu automobiliu (viename automobilyje galės važiuoti tik tarnaujantys tame pačiame dalinyje), taip pat karius pasiimti iš tarnybos vietos ir parvežti atgal galės šeimos narys. 4. Grįžusių į tarnybos vietą NPPKT karių lauks sveikatos patikrinimas greitaisiais COVID-19 antigeno testais, gavus teigiamą atsakymą karys (-ė) bus nedelsiant izoliuojami ir testuojami molekuliniu PGR testu. Taip pat visiems grįžusiems kariams bekontakčiu termometru pamatuoja kūno temperatūrą ir apklausiami, ar nejaučia ūmiam susirgimui būdingų simptomų (kosulys, apsunkintas kvėpavimas, gerklės, raumenų skausmas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas). 5. Grįžusiems kariams 14 dienų laikotarpiui bus taikoma izoliacija nuo dalinyje likusių karių.

Ar LK vykdomas karinis rengimas ir ar tai nėra apribojimų pažeidimas? Karinis rengimas yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės užduotis taikos metu, todėl, net ir esant sudėtingai situacijai šalyje, jis vyksta griežtai pagal karinio rengimo planą. Siekiant užkirsti kelią COVID-19 pandemijai kariniam rengimui pritaikyti tam tikri su saugumu susiję apribojimai - kariai mokymuose dalyvauja nedideliais padaliniais, patalpoms taikomas dezinfekavimas ir vėdinimas, NPPKT kariai tarnybą atlieka tik su priskirtais profesionalais. Vykdant tam tikras užduotis, kai karinių užduočių atlikimui reikalingas didesnis karių kiekis, kariai testuojami iš anksto, kad būtų užkardytas viruso plitimas.

Ar karys vykdamas atostogų galės patekti į kitą savivaldybę? Kariai, vykdami atostogų, galės patekti į tą savivaldybę, kurioje turi būti pagal nustatytus apribojimus (deklaruota gyvenamoji vieta/turimas nekilnojamasis turtas). Atvykus į priklausančią savivaldybę kariams bus taikomi tie patys apribojimai, kurie šiuo metu galioja visiems Lietuvos gyventojams.

Ar galima kariams perduoti siuntinius? Didžiojoje dalyje karinių dalinių galima, tačiau siuntinių priėmimo tvarka kiekviename kariniame dalinyje dėl skirtingos rizikos yra tvirtinama atskirai. Dėl konkrečių sąlygų prašome susisiekti su kariu, kuriam norite perduoti siuntinį arba kontaktiniu asmeniu kariniame dalinyje, kuriame tarnauja karys.

Kaip kariuomenė prisideda prie COVID-19 suvaldymo šalyje? Lietuvos kariuomenė kovoje su COVID-19 dalyvauja nuo pat pandemijos pradžios. Šiuo metu 70 Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių padeda Nacionalinio visuomenės sveikatos centro padaliniams Vilniuje bei Alytuje ir Panevėžyje, o didžiuosiuose šalies miestuose kartu su policijos pareigūnais kasdien patruliuoja iki 50-ties Lietuvos kariuomenės karo policininkų.

Kodėl karantino metu matau Karo policiją šalia įprastų policijos pareigūnų? Nuo gruodžio 17 d. viešosiose erdvėse patruliuojantiems policijos pareigūnams padėti kasdien skiriama iki 25 Lietuvos kariuomenės Karo policijos ekipažų. Pagalba civilinei policijai skiriama reaguojant į Vidaus reikalų ministerijos prašymą ir yra teikiama vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 18 straipsniu „Kariuomenės pagalba kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms". Šiai užduočiai skiriami karo policininkai kartu su policija patruliuos didžiuosiuose šalies miestuose ir padės kontroliuoti karantino reikalavimų laikymąsi. Kasdien policijos pareigūnams talkins iki 50 karo policininkų.

Ar 2021 m. šaukimas vyks ir kokiu grafiku? Šauktinių tarnyba yra nacionalinio saugumo garantas, kuris padeda užtikrinti spartų Lietuvos kariuomenės pajėgų komplektavimą ir kariuomenės rezervo didinimą, todėl net ir sudėtinga epidemiologinė situacija šalyje negali pertraukti ar sustabdyti šio proceso. 2021 m. karo prievolininkų sąrašai bus sudaromi sausio 7 dieną - atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) bus pašaukta per 3800 jaunuolių. Karo prievolininkams, pageidaujantiems pradėti atrankos procedūras ar gavusiems šaukimo nurodymus rekomenduojama pirmiausia susisiekti su atitinkamu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu telefonu, o reikiamus dokumentus (pvz. mokslo pažymas, prašymus dėl tarnybos atidėjimo ar tarnybos atlikimo) teikti elektroniniu arba paprastu paštu. Karinės medicinos ekspertizės komisijos pakomisių veikla karantino metu nėra stabdoma. Komisijose dirbantis personalas ir toliau vykdys karo prievolininkų sveikatos patikrinimus maksimaliai laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų. Rekomenduojama karo prievolininkams, atvykstantiems pasitikrinti sveikatos į pakomises iš kitų rajonų, turėti su savimi šaukimo nurodymą, kuriame būtų visa aktuali informacija apie numatomą sveikatos patikrinimą (data, vieta, laikas ir pan.), kaip kelionę pateisinantį dokumentą. Primename, kad karo prievolininkams šaukiamiems į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, nurodymai ir informacija su jų šaukimo procedūrų vykdymu yra skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėje sauktiniai.karys.lt.

2021 m. šaukimo planas: https://www.karys.lt/tarnybos-budai/nuolatine-privalomoji-pradine-karo-tarnyba/2021-metu-saukimo-planas/432

Lietuvos kariuomens informacija

Ramintos Zakarkienės foto