Pradžia ŠAUKTINIAMS

Dėl subsidijų darbdaviams, įdarbinusiems karo prievolininkus

 Primename, jog darbdaviams, kurie įdarbins ar yra įdarbinę asmenį, atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą  ar bazinius karinius mokymus baigusį karo prievolininką, gali būti skirta subsidija šių asmenų darbo užmokesčio išlaidoms iš dalies kompensuoti. 

Darbdaviams subsidija mokoma tik po to, kai šauktinis grįžo į savo darbo vietą atlikęs devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ir tiems darbdaviams, kurie per tris mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo įdarbina tarnybą atlikusius prievolininkus.

Dėl subsidijos darbdavys turi kreiptis į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Subsidija mokama šešis mėnesius. Subsidijuojama iki 100 procentų darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, bet neviršijant 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (dabar 570 eurų).

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Baziniai kariniai mokymai 2015 m. pavasarį atnaujinus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą buvo sustabdyti.