Pradžia ŠAUKTINIAMS

DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARNYBĄ PRADEDA 160 JAUNUOLIŲ

DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARNYBĄ PRADEDA 160 JAUNUOLIŲ

Šiandien Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo 160 jaunuolių. Didžioji dalis tarnybą pradedančių karo prievolininkų paskirti iš Kauno ir Alytaus, o likusieji iš Klaipėdos ir Panevėžio.

Iš šiandien tarnybą pradėjusių jaunuolių daugiau nei 23 proc. šį kelią pasirinko savanoriškai, tai yra nepatekę į šaukiamųjų sąrašus išreiškė norą atlikti pareigą Tėvynei. Dar didelė dalis – 57 proc. šauktinių – atlikti tarnybą pasirinko pirmumo tvarka.

Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono uždavinys – užtikrinti Lietuvos kariuomenės vienetų bendrą kovinį aprūpinimą Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų bei plėtoti NATO ir ES aukštesniojo ešelono logistikos pajėgumą.

Karo tarnybą pradedantiems kariams 3 mėnesius bus vedami baziniai kario kursai, kurių metu jie įgys svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei įgys kitų, kariui reikalingų įgūdžių. Baigus bazinį kario kursą šauktiniai bus skirstomi pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.