Pradžia ŠAUKTINIAMS

Dragūnų batalionas Klaipėdoje priims beveik 500 naujokų

  Rugsėjo 24 dieną į Lietuvos kariuomenės Butigeidžio dragūnų batalioną (Klaipėda) nuolatinei pradinei privalomajai karo tarnybai atvyksta beveik 500 jaunuolių. Visi tarnybą atlikti pasirinko savo noru. 

Į šaukimą vaikinai ir merginos atvyks iš keturių šalies regioninių Karo prievolės ir komplektavimo skyrių, esančių Klaipėdos, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, apskrityse. Jaunuoliai devynis mėnesius batalione mokysis individualių ir kolektyvinių kario įgūdžių, įgis karines specialybes.

Pirmąją atvykimo į Dragūnų batalioną dieną naujokai gaus uniformas ir ekipuotę, susipažins su daliniu ir įsikurs kareivinėse. Pagal mokymų planą, pirmąsias aštuonias savaites šauktiniai dalyvaus baziniame kario kurse, kurio metu kariai lankys teorines paskaitas, mokysis rikiuotės ir karinio statuto, karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, ryšių ir medicinos, susipažins su ginklais ir ryšio priemonėmis. Vėliau prasidės specialistų rengimas – kariai bus suskirstyti į šaulius, kulkosvaidininkus, granatsvaidininkus, minosvaidininkus, ryšininkus, žvalgus ir kt. Kursui pasibaigus, kariams bus įteikti sertifikatai. Kolektyvinio rengimo metu, naudodamiesi bazinių bei specialistų rengimo kursų metu įgytomis žiniomis, kariai pradės mokytis veikti tam tikro padalinio sudėtyje, o vėliau ir būrio sudėtyje. Visų užduočių vykdymas grindžiamos kario vertybėmis: patriotizmu, ištikimybe, pasiaukojimu, sąžiningumu, drąsa, pagarba, garbe, principingumu.

Spalio 5 dieną kariai Klaipėdos universiteto miestelyje prisieks Lietuvos Respublikai. Priesaikos ceremoniją bus kviečiami stebėti karių artimieji, draugai, klaipėdiečiai, Klaipėdos universiteto studentai, miesto svečiai.

Sekantis didelis šauktinių srautas numatomas spalio 1 dieną - į įvairius kariuomenės padalinius atvyks beveik pusantro tūkstančio karių. Šiais metais nuolatinę pradinę privalomąją karo tarnybą jau atlieka daugiau nei 1000 jaunuolių, dar per 2600 į kariuomenę atvyks iki metų pabaigos.

Lietuvos kariuomenė kviečia ir toliau vaikinus ir merginas savo noru prisijungti prie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karo prievolininkų. Sausį paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į jį nepatekę vaikinai, taip pat ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau gali teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie įgyja teisę pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas., t.y. priklausomai nuo tarnyboje pasiektų rezultatų, galės sukaupti daugiau nei 3000 eurų. Pirmumo prašymus gali teikti ir patekusieji į šaukiamųjų sąrašus. Į jų pageidaujamas tarnybos vietas bus stengiamasi atsižvelgti, o kaupiamosios išmokos jiems bus didesnės 15 procentų.

Visų regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktus galima rasti interneto svetainėje: www.karys.lt. Taip pat visą informaciją apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje galite gauti paskambinę nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.