Pradžia ŠAUKTINIAMS

Gerėjant situacijai dėl pandemijos kariuomenėje mažėja apribojimų tarnybai ir pratyboms

Gerėjant situacijai dėl pandemijos kariuomenėje mažėja apribojimų tarnybai ir pratyboms

Situacijai dėl COVID-19 pandemijos šalyje gerėjant, Lietuvos kariuomenėje mažinami apribojimai kasdieninei veiklai ir karinio rengimo pratyboms.

Nuo birželio 3 d. leidžiamas karių skaičius pratybose padidintas nuo 30-ties (būrio dydžio padalinio) iki 100 (kuopos dydžio padalinio) karių, o nuo birželio 16 d. jau vyks ir tie mokymai, kuriuose dalyvaus iki 150 karių. Kariuomenės vado leidimu kariai galės išvykti į tarptautinius mokymus kitose šalyse.

„Kovinę parengtį išlaikėme visu karantino laikotarpiu, pavyko apsaugoti karius nuo viruso. Pavieniai atvejai įtakos nepadarė, nes buvo operatyviai suvaldyti. Kadangi epidemiologinė situacija Lietuvoje gerėjanti, todėl leidžiu kariniams vienetams atnaujinti pratybas ir ne karinėse teritorijose. Taip palaipsniui grįžtame prie įprastinio karinio rengimo tempo, tęsiame pasirengimą pagrindinei užduočiai - šalies gynybai," - sako Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.

Asmenų aptarnavimą vėl pradeda ir šaukimą į kariuomenę užtikrinančios institucijos – Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba bei Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba. Atnaujinta būsimųjų šauktinių sveikatos patikra bus atliekama laikantis visų saugumo ir užkrečiamųjų ligų prevencijos reikalavimų. Rezervo kariams šių metų birželio 6 dieną turėjo prasidėti parengtojo rezervo mokymai, tačiau šį mėnesį jie bus atidėti. Dėl buvusio karantino suvaržymų nežymiai pakito visų metų šaukimo planas. Nuo liepos planuojama toliau vykdyti šaukimą tiek į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tiek į parengtojo rezervo mokymus įprastine tvarka.

Karinėse mokymo įstaigose pajėgų vadų sprendimu vėl galės vykti visi kursai, kariai taip pat vėl galės dalyvauti ir ne kariuomenės rengiamuose kursuose. Taip pat panaikinti visi apribojimai karių fizinio rengimo pratyboms, tačiau komandinių sporto šakų treniruotėse galės dalyvauti tik tame pačiame dalinyje tarnaujantys kariai.

Kariuomenės pajėgų ir dalinių vadams ir toliau paliekama pareiga užtikrinti, kad užkrečiamųjų ligų požymių turintys kariai nevyktų į tarnybą, o kreiptųsi į medikus. Taip pat lieka galioti visos priemonės, kurių imtasi viruso plitimo prevencijos tikslais - patalpų valymas, vėdinimas, patalpų ir asmenų dezinfekcija, atstumai tarp asmenų ir kitos.

Iš viso per pandemijos laikotarpį COVID-19 susirgo 15 karių ir civilių darbuotojų, 14 jų šiai dienai jau yra pasveikę. Visais patvirtintais COVID-19 atvejais buvo taikomos numatytos saviizoliacijos, dezinfekcijos ir kitos būtinos priemonės. Karinio rengimo pratybos epidemijos metu nutrauktos nebuvo, su tam tikrais apribojimais Lietuvos kariai per visą karantino laikotarpį treniravosi atlikti savo pagrindinę užduotį - vykdyti ginkluotą šalies gynybą.

Lietuvos kariuomenė pagalbai valstybinėms institucijoms kovai su COVID-19 virusu įsijungė nuo 2020 kovo 3 d. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostose, Klaipėdos jūrų uoste Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai padėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui, vėliau Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Policijos departamentui. Teikiant pagalbą šioms institucijoms per du mėnesius nuo 150 iki 200 karių kasdien vykdė užduotis. Šiuo metu užduotyse budi per 40 karių.