Pradžia ŠAUKTINIAMS

„Globali Lietuva“ įgauna pagreitį: kariai aplankė Vokietijos lietuvių bendruomenę

„Globali Lietuva“ įgauna pagreitį: kariai aplankė Vokietijos lietuvių bendruomenę

Siekdami užmegzti glaudesnį ryšį su užsienyje gyvenančiais tautiečiais ir pakviesti juos atrasti galimybes savo šalies ginkluotosiose pajėgose, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) kariai dalyvavo tarptautiniame renginyje Hiutenfelde (Vokietijos Federacinė Respublika). 2023 m. birželio 23–26 dienomis vykusio vizito metu Lietuvos bendruomenė ir KPKT kariai keitėsi informacija apie tarnybos būdus, dalyvavo Joninių šventėje, kurioje rengė karines žaidynes bei aptarė galimybes, kaip glaudinti tarpusavio ryšius.

„Šiais metais tai jau yra ketvirta lietuvių bendruomenė užsienyje, su kuria turėjome garbės bendrauti ir aplankyti. Nors šiuolaikiniame aukštų technologijų pasaulyje informacijos sklaida gali vykti labai greitai ir įveikti didelį atstumą, tačiau įsitikinome – gyvas ir betarpiškas bendravimas yra pats efektyviausias. Susitikimo metu mūsų kariai lietuvių bendruomenei pateikė daug aktualios informacijos, bet svarbiausia, – užmegztas glaudus ryšys, sugriauti barjerai, kurie dažnai atsiranda dėl nežinomybės, baimės ir susikurtų mitų. Hiutenfelde ir jo apylinkėse gyvenantys lietuviai nuo šiol žino, kad esant poreikiui, mūsų tarnyba padės, patars ir atsakys į visus dominančius klausimus, susijusius su konstitucine pareiga“, – sako KPKT direktorius Arūnas Balčiūnas.

Su išskirtine valstybės programos „Globali Lietuva“ misija, kurios dalį kuruoja ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija (KAM), Hiutenfelde lankėsi KPKT kariai – Kauno regioninio skyriaus viršininkas mjr. Rimas Levendrauskas, Kauno poskyrio vyresnieji verbuotojai št. srž. Tomas Gurskas ir vyr. srž. Ramūnas Zimblys. Vizito metu kariai aplankė daug lietuvių talentų išugdžiusią garsiąją Vasario 16-osios gimnaziją, susitiko su vietos bendruomenės atstovais, o vykusioje gausioje, bene pusę tūkstančio tautiečių sutraukusioje, Joninių šventėje, kurioje apsilankė ir Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Ramūnas Misiulis, pristatė tarnybos būdus ir karjeros galimybes Lietuvos kariuomenėje interaktyviomis rungtimis.

Pasak mjr. R. Levendrausko, programos „Globali Lietuva“ apimtyje rengiami susitikimai su lietuvaičiais turi didelę prasmę. „Įsitikinome, kad daugelio tautiečių akyse dega patriotiškumo ugnis, tad tik nuo mūsų visų, gyvenančių užsienyje ir Lietuvoje, bendrų pastangų priklauso, ar sugebėsime ją pakurstyti, išlaikyti savo tautos bendruomeniškumą ten, kur labai svarbus ir pareigos jausmas“, – teigia jis.

Susitikimai su lietuvių bendruomenėmis užsienyje įgyvendinant programą „Globali Lietuva“ ne tik stiprina ryšius, bet ir skatina informacinį mainų procesą. Tai – puiki galimybė identifikuoti patriotinį tautiečių nusiteikimą, sužinoti esama informacines spragas, o taip pat pristatyti Lietuvos kariuomenės veiklą ir kaip galimybę „pasimatuoti“ gimtąją šalį siekiant grįžti čia nuolatiniam gyvenimui.

Šiais metais tokios galimybės jau pristatytos Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato San Paule (Brazilijos Federacinė Respublika) iniciatyva surengtame nuotoliniame renginyje lietuvių bendruomenei, taip pat – Jungtinės Karalystės ir Norvegijos lietuviams. Neatmetama galimybė tęsti susitikimų ciklą ir glaudinti ryšius su Danijos Karalystės bei kitomis aktyviomis tautiečių bendruomenėmis.

KPKT informacija.

KPKT ir Hiutenfeldo lietuvių bendruomenės nuotraukos.