Pradžia ŠAUKTINIAMS

Į karinį rengimą įsiliejo nauja rezervo karių pamaina

Į karinį rengimą įsiliejo nauja rezervo karių pamaina

Rugpjūčio 26 d. virš 200 aktyviojo rezervo karių atvyko į kartotines pratybas Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos specialistai atliko numatytas procedūras ir palydėjo rezervo karius į jų mokymų vietas. Daugiausia aktyviojo rezervo karių atvyko iš Alytaus, Kauno ir Vilniaus regionų.

Pirmiausia, į dalinius atvykę kariai atnaujins individualius kario įgūdžius – taktikos, ginklų valdymo ir priežiūros, šaudybos, karo topografijos, medicinos, ryšių, taip pat prisimins krašto apsaugos statutų, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus. Po šio etapo rezervo kariai prisimins, kaip vykdomos kolektyvinės užduotys, o mokymai baigsis lauko taktikos pratybų iššūkiu. Aktyviojo rezervo kariai ne tik prisimins teorines karo pagrindų žinias ir atnaujins praktinius įgūdžius, bet ir susipažins su atsinaujinusia kariuomenės ginkluote bei karine technika.

Lietuva, reaguodama į grėsmes saugumui, kuria modernią ir gerai parengtą kariuomenę, kurioje svarbus vaidmuo tenka kariuomenės personalo rezervui. Valstybė ne tik stiprina kariuomenės struktūrą, plečia infrastuktūrą, įsigyja modernios  ginkluotės ir karinės technikos, bet ir daug dėmesio skiria personalo rezervo rengimui, aprūpinimui ir administravimui, siekdama sukomplektuoti karinius vienetus ir pasiekti pilną kariuomenės operacinį pajėgumą per minimalų laiką.

Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, tikrosios karo tarnybos kariai išleidžiami į atsargą ir skiriami į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Būdami aktyviojo rezervo kariais, karo prievolininkai yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kuriuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos.

Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija ir nuotraukos.