Pradžia ŠAUKTINIAMS

IEŠKOME KANDIDATŲ!

IEŠKOME KANDIDATŲ!

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (toliau – KPKT) kviečia asociacijas, tradicines religines bendruomenes, religines bendrijas ir aukštąsias mokyklas teikti atstovus į komisiją, kuri svarstys karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Kandidatų lauksime 20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo datos, t. y. iki sausio 24 d. Aštuonių narių komisija buvo suformuota 2015 m., tačiau šiuo metu trūksta vieno nario, tad kviečiame aukščiau išvardintas organizacijas teikti kandidatūras laisvos pozicijos užėmimui.
Pašaukti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų su ginklu negalintys tarnauti karo prievolininkai gali rinktis atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
Karo prievolininkas yra skiriamas atlikti alternatyvią tarnybą, jeigu jis yra atrenkamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT), yra pripažįstamas tinkamu pagal sveikatos patikrinimo išvadą atlikti tarnybą ir komisija jo prašymą pripažįsta pagrįstu. Iki paskyrimo atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolininkas gali bet kuriuo metu atšaukti prašymą atlikti šią tarnybą. Tokiu atveju jis skiriamas atlikti NPPKT.
Alternatyvioji karšto apsaugos tarnyba trunka 10 mėnesių, vienu mėnesiu ilgiau nei NPPKT. Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolininkai atlieka valstybės ar savivaldybių institucijose, ar įstaigose dirbant visuomenei naudingą darbą. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos pobūdis yra nesusijęs su ginklo, specialiųjų priemonių ir prievartos naudojimu. Nuo 2015 m. buvo išnagrinėta per 100 prašymų. 2021 metais KPKT gavo 35 prašymus, atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą 2021 metais buvo paskirti 3 karo prievolininkai.
Pageidaujantiems teikti kandidatūrą komisijos nario pareigoms užimti kreiptis į:
vyr. ltn. Vytautą Grigauską, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, Viršuliškių g. 36, Vilnius, tel. +370706 76874, el. paštas: [email protected]