Pradžia ŠAUKTINIAMS

IEŠKOME KANDIDATŲ!

IEŠKOME KANDIDATŲ!

2022 m. gegužės 1 d. neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. Nutarimas Nr. 207 „Dėl karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtinti Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatai.

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (toliau – KPKT) kviečia asociacijas, tradicines religines bendruomenes, religines bendrijas ir aukštąsias mokyklas teikti atstovus į komisiją, kuri svarstys karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Komisija susidarys iš 8 komisijos narių. Kandidatų lauksime 20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo datos, t. y. iki birželio 2 d. Kviečiame aukščiau išvardintas organizacijas teikti kandidatūras pozicijoms užimti.
Pašaukti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų su ginklu negalintys tarnauti karo prievolininkai gali rinktis atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Karo prievolininkas yra skiriamas atlikti alternatyvią tarnybą, jeigu jis yra atrenkamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT), yra pripažįstamas tinkamu pagal sveikatos patikrinimo išvadą atlikti tarnybą ir komisija jo prašymą pripažįsta pagrįstu. Iki paskyrimo atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolininkas gali bet kuriuo metu atšaukti prašymą atlikti šią tarnybą. Tokiu atveju jis skiriamas atlikti NPPKT.
Alternatyvioji karšto apsaugos tarnyba trunka 10 mėnesių, vienu mėnesiu ilgiau nei NPPKT. Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolininkai atlieka valstybės ar savivaldybių institucijose, ar įstaigose dirbant visuomenei naudingą darbą. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos pobūdis yra nesusijęs su ginklo, specialiųjų priemonių ir prievartos naudojimu. Nuo 2015 m. buvo išnagrinėta virš 100 prašymų. 2021 metais KPKT gavo 35 prašymus, atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą 2021 metais buvo paskirti 3 karo prievolininkai.


Pageidaujantiems teikti kandidatūrą eiti komisijos nario pareigas kreiptis į:
vyr. ltn. Vytautą Grigauską, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, Viršuliškių g. 36, Vilnius, tel. +370 706 76 874, el. paštas: [email protected]