Pradžia ŠAUKTINIAMS

Informacija apie 9 mėn. tarnybą atliekančių karių sveikatos draudimą

Informacija apie 9 mėn. tarnybą atliekančių karių sveikatos draudimą

 Vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 65 straipsniu,  nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) atliekantiems kariams visos sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos krašto apsaugos sistemos ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų, NPPKT kariai nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. 

Jeigu nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu sutriko kario sveikata ir dėl to paties sveikatos sutrikimo jam reikalingas gydymas pabaigus tarnybą, sveikatos priežiūros paslaugos buvusiam kariui krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose bus teikiamos tol, kol jis pasveiks. Sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

Baigęs nuolatinę privalomąją karo tarnybą asmuo, įsidarbinęs arba užsiregistravęs darbo biržoje, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, įgyja teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Šiuo atveju galioja bendros taisyklės, kaip ir bet kuriam Lietuvos piliečiui, išėjusiam iš darbo.

Pasitaikė atvejų, kai susirgę po tarnybos nedirbantys asmenys kreipiasi konsultacijos dėl galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.Problema būna išsprendžiama, kai asmuo užsiregistruoja darbo biržoje.

Lietuvos kariuomenė kviečia ir toliau vaikinus ir merginas savo noru prisijungti prie tarnybą atliekančių karo prievolininkų. Visų regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių ir poskyrių kontaktus galima rasti adresu: http://www.karys.lt/kontaktai.html.Taip pat visą informaciją apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje galite gauti paskambinę nemokama konsultavimo linija 8 800 12340.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos informacija

Vyr. srž. D. Stašelio nuotrauka