Pradžia ŠAUKTINIAMS

Informacija Lietuvos kariuomenės aktyviojo rezervo kariams

Informacija Lietuvos kariuomenės aktyviojo rezervo kariams

Šią savaitę Lietuvos kariuomenės aktyviojo rezervo kariai gavo informacinį SMS pranešimą apie jų priskyrimą kariniam vienetui. Aktyviojo rezervo kariams gavusiems pranešimą, privalomai jokių veiksmų imtis nereikia. Norint gauti daugiau informacijos apie savo priskyrimą aktyviajam rezervui, atsargos kariai gali kreiptis į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius padalinius telefonu ar elektroniniu paštu. Patvirtinus asmens tapatybę, aktyviojo rezervo kariui bus suteikta papildoma informacija apie jo priskyrimą aktyviajam rezervui.

Atsakydama į grėsmes saugumui, Lietuva kuria modernią ir gerai parengtą kariuomenę, kurioje svarbų vaidmenį vaidina ir Lietuvos kariuomenės personalo rezervas. Pasikeitus saugumo situacijai, Lietuva ne tik stiprina kariuomenės struktūrą, bet ir daugiau dėmesio skiria personalo rezervo rengimui, aprūpinimui ir administravimui, siekdama sukomplektuoti karinius vienetus ir pasiekti pilną kariuomenės operacinį pajėgumą per minimalų laiką.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, išleidžiami į atsargą tikrosios karo tarnybos kariai skiriami į aktyvųjį rezervą. Aktyviojo rezervo kario atliekamos tarnybos aktyviajame rezerve trukmė – iki 10 metų nuo skyrimo į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Pilnam kariuomenės operaciniam pajėgumui pasiekti kariniuose vienetuose turi būti reikiamas skaičius iš anksto parengtų ir priskirtų aktyviojo rezervo karių. 

Iki šių metų pabaigos kiekvienas aktyviojo rezervo karys turės savo karinį vienetą, į kurį bus kviečiamas atlikti tarnybą ar atnaujinti įgūdžių. Karinių vienetų vadai nuo šiol galės užmegzti glaudesnį ryšį su savo kariais, o tai leis pasiekti efektyvesnį vienetų pasirengimą. Artimiausiu metu visi aktyviojo rezervo prievolininkai turėtų gauti informaciją apie priskyrimą kariniam vienetui.

Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu, dalyvauja pratybose ar mokymuose nuo 20 iki 60 dienų per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį bei atlieka karo tarnybą mobilizacijos ir karo metu. Atliekant taikos meto užduotis bei paskelbus karo padėtį ir (arba) mobilizaciją, kariniai vienetai pirmiausiai turi būti pildomi aktyviojo rezervo kariais, vėliausiai atlikusiais tikrąją karo tarnybą.

Papildomai informuojame apie aktyviojo rezervo kariui nustatytas prievoles.

              Aktyviojo rezervo karys privalo:

-             pateikti Lietuvos kariuomenei savo duomenis ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir pasikeitus šiems duomenims nedelsiant informuoti apie duomenų pasikeitimą;

-             pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą, laiku atvykti pasitikrinti sveikatos;

-             pagal Lietuvos kariuomenės nurodymą laiku atvykti į šaukimo punktą, paskirtą privalomosios karo tarnybos atlikimo vietą.

_________________________