Pradžia ŠAUKTINIAMS

Inžinerijos bataliono šauktiniams prasidėjo baigiamasis tarnybos „egzaminas“

Inžinerijos bataliono šauktiniams prasidėjo baigiamasis tarnybos „egzaminas“

Gegužės 5 d. prasidėjo paskutinės Juozo Vitkaus Inžinerijos bataliono IV-osios šauktinių karių laidos lauko taktikos pratybos, kurių tikslas - įvertinti šauktinių karių pasirengimą vykdyti inžinerines užduotis. Šios pratybos - tai tarsi baigiamasis egzaminas, nes per trumpą laiką jaunuoliai turės parodyti, ko išmoko per beveik devynis mėnesius tarnybos bei sau ir vadams įrodyti, kad gegužės pabaigoje parengtąjį Lietuvos kariuomenės rezervą papildys gerai pasiruošę ginklu ginti Tėvynę kariai. 

Pratybų metu bus vertinamas karių pasirengimas įrengti ir naikinti kliūtis, vykdyti inžinerinę žvalgybą, įrengti minų laukus, sprogdinti tiltus, veikti patekus į pasalą ar netiesioginę priešo ugnį, evakuoti ir prižiūrėti sužeistuosius.

Pratybų išvakarėse Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys aukojo Šv. Mišias, po jų bataliono vadas plk. ltn. Ramūnas Jurskis suteikė NPPKT kariams aukštesnius karinius laipsnius.


Pratybų metu Inžinerijos bataliono šauktiniai, vykdydami inžinerinės paramos užduotis pėstininkams taip pat rems Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, kuris pradeda savo 1 bataliono kovinės grupės padalinių integravimo pratybas, karius. Aktyvioji mokymų fazė vyks artimiausias keturias dienas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu.

LK informacija