Pradžia ŠAUKTINIAMS

Jonušo Radvilos mokomajame pulke prisiekė 40-a ir 41-a Bazinių karinių mokymų karių laidos

Jonušo Radvilos mokomajame pulke prisiekė 40-a ir 41-a Bazinių karinių mokymų karių laidos

 Š. m. vasario 13 d., pasitinkant artėjančią mums visiems ypatingą Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Jonušo Radvilos mokomajame pulke Lietuvos Respublikai prisiekė 40-a ir 41-a Bazinių karinių mokymų karių laidos. Lietuvos Respublikai prisiekė 41  Bazinių karinių mokymų kurso karys.  

Prisiekusių karių vardu teisė skaityti priesaikos tekstą ir pagerbti Mokomojo pulko kovinę vėliavą suteikta jaunesniajam eiliniui Tomui Vitkauskui, kuris pasižymėjo kaip motyvuotas, gerai vykdantis savo pareigas karys.

Prisiekusius karius pasveikino Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Audrius Švedas, bei Jonušo Radvilos mokomojo pulko Štabo viršininkas vykdantis vado funkcijas pulkininkas leitenantas Vygandas Vilčiauskas. Iškilmingos rikiuotės metu Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už pavyzdingą tarnybą buvo apdovanoti Mokomojo pulko kariai ir darbuotojai.

Po iškilmingos priesaikos ceremonijos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys vyko pulko muziejuje, kur kariai klausėsi mjr. Gintauto Jakščio pranešimo ,,Atsakomybė prieš Dievą ir Tautą: paeities pamokos ateities iššūkiams”, o tarpukario Lietuvos romansus ir dainas atliko retro grupė iš Kauno ,,Randevu“.

Į Bazinius karinius mokymus savanoriškumo pagrindais šaukiami 18–35 metų amžiaus karo prievolininkai, neatlikę privalomosios pradinės karo tarnybos. Baziniai kariniai mokymai organizuojami siekiant užtikrinti kariuomenės mobilizacijos rezervą bei sudaryti sąlygas jaunuoliams įgyti pagrindinį karinį pasirengimą ir siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje.

Informacija ir nuotraukos Jonušo Radvilos mokomojo pulko