Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karinėse oro pajėgose tarnybą pradeda beveik 220 NPPKT karių!

Karinėse oro pajėgose tarnybą pradeda beveik 220 NPPKT karių!

Š. m. rugpjūčio 26 d. nuo ankstyvo ryto į Oro gynybos batalioną ir Aviacijos bazę atvyko 220 ginklo brolių ir seserų, kurie pasirengę išmokti ginti Tėvynę.

Oro gynybos batalione tai jau 6-oji nuolatinės privalomosios karo tarnybos (NPPKT) karių laida, o Aviacijos bazėje - 2-oji. Kaip ir įprasta, atvykusius NPPKT karius daliniuose pasitiko personalo specialistai, kurie sutikrino pradedančiųjų tarnybą sąrašus, suskirstė karius į padalinius, kuriuose pagal parinktą specifiką galės semtis žinių apie vienas moderniausių raketinių oro gynybos sistemų GROM, STINGER, RBS70 bei apžvalgos radarus SENTINEL ir GIRAFE MK IV, o Aviacijos bazėje – be pagrindinių kario įgijimo įgūdžių, kariai vykdys apsaugos ir patruliavimo funkcijas.

Karo policijos Šiaulių įgulos pareigūnams padedant, būsimiesiems kariams buvo pravestos narkotinių medžiagų bei alkoholio prevencijos.

Toliau sekė karinės uniformos ir ekipuotės išdavimas, medicinos punkte - sveikatos patikrinimas, NPPKT karių supažindinimas su dalinių vidaus tvarka bei apgyvendinimo sąlygomis.

Pakalbintas ar privalomąją karo tarnybą pasirinko savo noru ir ar planuoja tolimesnę savo karjerą tęsti kaip profesinės karo tarnybos karys, Justas teigė: „Tarnybą pasirinkau savo noru. Didžiausią įtaką dėl tarnybos pasirinkimo padarė draugai, kurių tarpe yra ir atlikusių privalomąją karo tarnybą ir tarnaujančių dabar... Kol kas apie Karines oro pajėgas supratimo neturiu, tačiau noriu kuo daugiau sužinoti....“

Pakalbinta Viktorija teigė, kad: „Tarnybą, kaip ir dauguma mūsų kitų, pasirinkau savo noru. Didžiausią įtaką padarė tarnaujantys draugai.“ Paklausta kodėl pasirinko tarnybą Karinėse oro pajėgose, Viktorija teigė:„...rekomendavo draugai, kad tarnyba įdomi ir turininga, todėl savo ateitį matau tik Lietuvos kariuomenėje. “

Karinės oro pajėgos sveikina naujuosius karius ir linki kuo didžiausios sėkmės tarnyboje!

Nuotr. aut.: vyr. eil. Aivaras Dankis