Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo akademijoje aukštesnės pakopos studijas gali rinktis ne tik karininkai

Karo akademijoje aukštesnės pakopos studijas gali rinktis ne tik karininkai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, siekdama ugdyti visapusiškai išsilavinusius karininkus, besidominčius įvairiais nacionalinio saugumo ir šalies gynybos klausimais, daug dėmesio skiria universitetinėms studijoms – sudaro sąlygas studijuoti ir įgyti aukštąjį išsilavinimą ne tik karinį laipsnį turintiems asmenims.

„Visuomenėje susiformavęs mitas, kad Karo akademijoje į magistrantūros arba doktorantūros studijas priimami tik Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys karininkai, – sako akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius ir paaiškina, kad studijas šioje aukštojoje mokykloje gali rinktis ne tik profesinės karo tarnybos kariai, bet ir krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis - tad kviečiame visus susipažinti su galimybėmis studijuoti Lietuvos karo akademijoje!“

Norintys nuo 2020–2021 mokslo metų studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ištęstinėse bakalauro, magistrantūros arba doktorantūros studijose, jau gali teikti savo kandidatūras tokiam leidimui gauti.

Profesinės karo tarnybos kariai visų pirma turi turėti Lietuvos kariuomenės vado, o valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys asmenys – krašto apsaugos ministro įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į atitinkamas Lietuvos karo akademijos studijų programas.

Sprendimai dėl leidimo stoti į ištęstines bakalauro studijas priimami jau dabar ir bus priimami iki š. m. balandžio 6 d., į magistrantūros studijas – iki kovo 4 d., į doktorantūros – iki liepos 3 d.

Baigusiems ištęstines bakalauro studijas pagal Gynybos ir viešosios vadybos programą suteikiamas viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Nuo naujų mokslo metų studijuoti pagal šią programą planuojama priimti 20 studentų.

Akademijoje vyksta 2 metų studijos pagal tris socialinių mokslų magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programas. Be jau gerai žinomos Karinės diplomatijos programos, nuo 2019–2020 mokslo metų įgyvendinamos dvi naujos – Gynybos studijų ir Gynybos išteklių vadybos – programos. Taip sudaromos sąlygos bakalauro studijas baigusiems absolventams tęsti II pakopos studijas toje pačioje srityje, o Lietuvos kariuomenei – sulaukti daugiau paklausių specialybių įgijusių karininkų ir specialistų, tarnaujančių krašto apsaugos sistemoje.