Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo akademijoje prisiekė Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai

Vasario 10 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje įvyko Lietuvos kariuomenės jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų priesaikos ceremonija, kurios metu priesaikos žodžius ištarė 64 Karo akademijoje ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione JKVM dalyvaujantys kariai. 13 JKVM I kurso klausytojų jau yra prisiekę anksčiau kaip kariai savanoriai, bazinių karinių mokymų dalyviai ar atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Šventėje dalyvavo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Akademijos viršininkas brg. gen. Algis Vaičeliūnas, Karo akademijos vadovybė, instruktoriai, prisiekiančiųjų artimieji.

„Aš tikiu, kad šiandien čia esate ne vien dėl to, kad taip galite atlikti privalomąją karo tarnybą ir pareigą tėvynei, bet ir dėl jūsų ryžto įgyti pagrindinį karinį parengimą, tapti atsargos karininkais, – į JKVM klausytojus kreipėsi brg. gen. A. Vaičeliūnas. – Ir vienu ir kitu atveju jūsų buvimas reiškia pasirinkimą prisiekti Lietuvos valstybei ir duoti žodį ją ginti. Jūs ištarsite priesaikos savo Valstybei žodžius, taip visam gyvenimui susitapatindami su garbės žodžiu. Priesaika yra vienas svarbiausių vidinių ryšių, dėl kurių gyvuoja bendrasis valstybės gėris. Iš visų priesaikų būtent kario priesaika laikoma svariausia ir vertingiausia, nes ji brangiausiai kainuoja – karys duoda žodį paaukoti gyvybę, jei Tėvynei to prireiks. Trejus metus truksiančios studijos augins jus kaip kariuomenės lyderius, turinčius net tik išmanyti karybos strategijas, bet ir jausti tautos saugumo poreikį ir prireikus vesti žmones į taikų rytojų.“

Šiais metais Lietuvos valstybei prisiekė jau penktoji Lietuvos karo akademijos JKVM klausytojų laida, kurią sudaro studentai iš septynių Lietuvos universitetų, JKVM mokymus pradėję 2017 m. rudenį.

Priesaikos metu buvo pristatytas ir geriausias JKVM klausytojas, kuriam suteikta teisė pabučiuoti Akademijos vėliavą visų prisiekusių klausytojų vardu. Juo išrinktas apskaitos ir audito magistro laipsnį įgijęs Vilniaus universiteto absolventas j. eil. Sergejus Abakumovas. Jaunuolis pasiekė gerų mokymosi rezultatų, parodė gerą fizinį pasirengimą ir aukštą motyvaciją, dėl savo atsakingo požiūrio į tarnybą tapo geru pavyzdžiu kitiems JKVM klausytojams.

Sveikindamas prisiekusius JKVM klausytojus, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis pažymėjo, kad jie prisiekė reikšmingu laikotarpiu, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kada visi gali atsigręžti į praeitį ir iš jos pasisemti žinių bei patirties. „Džiaugiuosi matydamas tiek daug jaunų veidų, kurie konkrečiu veiksmu įrodo savo pasiryžimą tarnauti Tėvynės labui.Per ateinančius trejus metus įgysite karybos žinių ir praktinių įgūdžių, karinę specialybę ir viliuosi, jog tapsite pavyzdžiu ir įkvėpimu daugeliui kitų Lietuvos jaunų vyrų ir moterų, – kalbėjo ministras. – Tuo tarpu jums įkvėpimu ir pavyzdžiu tetampagenerolas Jonas Žemaitis, kuriam priklauso žodžiai „Aš vis tiek laikau, kad kova, kurią vedžiau9-erius metus, turės savo rezultatus“.Teįkvepia jus ši jo citata pavyzdingai tarnybai ir Lietuvos saugumo stiprinimui.“

Priesaikos ceremonija vyks ir vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirto minėjimo metu Kaune, kur prisieks 66 JKVM dalyviai, besimokantys šiame mieste Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų, kurią atlikdami 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jam reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

Šiuo metu Vilniuje (Lietuvos karo akademijoje) mokosi 160 JKVM klausytojų, Klaipėdoje – 69, Kaune – 164.

Sėkmingai baigusiems trejų metų trukmės kursą JKVM absolventams suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija. Atsargos karininkai turi realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.

Susidomėjusieji tarnyba Lietuvos kariuomenėje kviečiami kreiptis į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius skyrius ar poskyrius. Šiais metais registracija į JKVM prasidėjo nuo 2018 m. sausio 4 d. ir vyks iki 2018 m. rugsėjo 28 d.