Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba į pratybas atrinko ir pristatė kuopą rezervo karių

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba į pratybas atrinko ir pristatė kuopą rezervo karių

Balandžio 15 d. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) specialistai į Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną pristatė virš 100 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Tris savaites truksiančiose pratybose rezervistai atnaujins karines žinias ir įgūdžius bei mokysis veikti kolektyviai – bus rengiama nauja rezervinė inžinierių kuopa.

„Džiugu, kad į karinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo mokymus pašaukti rezervo kariai parodė aukštą motyvaciją, atsiliepė ir atvyko į regioninius padalinius. Aktyviojo rezervo karių mokymai – sudedamoji nuolat vykstančio Lietuvos kariuomenės karinio rengimo dalis. Tiek nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių, tiek profesinės karo tarnybos, rezervo ar kiti kariniai mokymai leidžia tinkamai pasirengti valstybės gynybai“, – sako Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

KPKT specialistai pagal nustatytą poreikį ir kriterijus atrinko ir į karinį dalinį pristatė rezervo karius iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus regionų. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalione treniruosis kovinės inžinerijos paramos technikai, ryšininkai, vairuotojai. Po šių pratybų kariai liks aktyviojo rezervo kariais ir esant reikalui bus pasirengę vykdyti jiems numatytas užduotis.

Aktyvusis kariuomenės personalo rezervas – parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkų, įgijusių pagrindinį karinį parengtumą ir jį periodiškai atnaujinančių, dalis. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, tikrosios karo tarnybos kariai išleidžiami į atsargą ir skiriami į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos.

Būdami aktyviojo rezervo kariais, karo prievolininkai yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kur pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos. Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.