Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės ir komplektavo tarnyba tęsia rezervo karių pristatymą į pratybas

Karo prievolės ir komplektavo tarnyba tęsia rezervo karių pristatymą į pratybas

Liepos 8 d. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (KPKT) pašaukė apie 200 aktyviojo rezervo karių į aktyviojo rezervo karių kartotines pratybas Lietuvos kariuomenėje.

Lietuvos kariuomenės personalo rezervo kariai atnaujins individualius ir komandinio darbo įgūdžius Lietuvos Didžiojo Etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ štabo padalinyje ir Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione (Pečiulionio artilerijos batalionas). Daugiausia aktyviojo rezervo karių pašaukta iš Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių regionų.

Aktyviojo rezervo karių rengime – sudedamojoje karinio vieneto karinio rengimo dalyje –  karinių žinių ir įgūdžių atnaujinimas aktyviojo rezervo kariams truks 3 savaites. Pirmiausia, kariai atnaujins individualius kario įgūdžius – taktikos, ginklų valdymo ir priežiūros, šaudybos, karo topografijos, medicinos, ryšių, taip pat prisimins krašto apsaugos statutų, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus.  Po šio etapo rezervo kariai vykdys kolektyvines skyriaus lygmens užduotis – atliks kovinius šaudymus ir treniruosis lauko taktikos pratybose. Tiesa, kovinio rezervo karių rengimo specifiškumas priklausys ir nuo tarnybos vietas – Pečiulionio artilerijos batalione tarnausiantys rezervo kariai ne tik treniruosis su G36, bet ir atliks kovinius šūvius iš haubicos M50 į jūrą.

Aktyvusis kariuomenės personalo rezervas – parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkų, įgijusių pagrindinį karinį parengtumą ir jį periodiškai atnaujinančių, dalis. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, tikrosios karo tarnybos kariai išleidžiami į atsargą ir skiriami į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu yra priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos.

Būdami aktyviojo rezervo kariais, karo prievolininkai yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kur pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos.

Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

KPKT informacija.
KPKT ir Pečiulionio artilerijos bataliono nuotraukos.