Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės karštoji linija atsako!

Karo prievolės karštoji linija atsako!

 Išsamesnė informacija apie šaukimo tvarką teikiama tel. 8 800 12340   Krašto apsaugos savanorių pajėgų Karo prievolės ir komplektavimo skyrius teikia svarbiausią informaciją dėl piliečių šaukimo į pradinę privalomąją karo tarnybą.

* Kasmet į Lietuvos kariuomenęplanuojama pašaukti 3-3,5 tūkst. jaunuolių, kol kas sprendimo dar nepatvirtino Lietuvos RespublikosSeimas.

* Šauktinių amžius – nuo 19 iki 26 metų, o aukštųjų mokyklų absolventai būtų šaukiami iki 38 m. įskaitytinai.

* Pirmiausialaukiama savanorių, raštu pareiškusių norą atlikti pradinę privalomąją karo tarnybą (toliau - PPKT).

* Apmokymuose šauktiniai praleis 9 mėn.

* Gali būti pašauktos tos merginos, kurios turi medicininį išsilavinimą ir nori dalyvauti šaukime.

* Bandantysneteisėtai išvengti prievolės, būtų traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

* Darbas nuo nuolatinės PPKT atlikimo neatleidžia, nebent bus įrodyta, kad tai sukeltų neproporcingai didelę žalą šaukiamojo asmeniniams arba visuomeniniams interesams.

* Kandidatų į PPKT atranka bus vykdoma atsitiktine tvarka, panaudojant kompiuterinę programą. Stebėtojų komisija bus sudaryta objektyvi, skaidri, stebima visuomenės atstovų.

* Baziniai kariniai mokymai buvo numatyti kaip PPKT atlikimo būdas. Grąžinus nuolatinę PPKT, BKM bus nutraukti.

* Praėjusiems BKM PPKT yra užskaityta ir tokie jaunuoliai jau nebus šaukiami.