Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės vengimo pasėkmė - baudžiamoji byla!

Karo prievolės vengimo pasėkmė - baudžiamoji byla!

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje – vis populiaresnė. Kariuomenė jaunimo tarpe, jau tampa pagarbos verta organizacija, kurioje buvę jaunuoliai draugų tarpe gauna vis daugiau pripažinimo. Kariuomenė stiprina pajėgumus, didina infrastruktūrą, modernizuoja ginkluotę, kad kiekvienas jaunuolis pasirinkęs tarnybą kariuomenėje, būtų aprūpintas tuo ką turime geriausio. Didėjantis susidomėjimas ir kario kelio pasirinkimas - tai ne tik naujas jaunuolių gyvenimo iššūkis, bet ir stiprios Lietuvos ateities garantas. Visgi pasitaiko karo prievolininkų, vengiančių atlikti savo pareigą ir susitvarkyti karinę įskaitą, o prireikus atlikti ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Šių metų balandžio 2 d. Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo pirmąjį tokio pobūdžio Lietuvoje, Kauno apygardos prokuroro pareiškimą, kuriame buvo prašomą pripažinti kaltu asmenį pagal LR baudžiamojo kodekso 314 straipsnio 2 dalį kuri numato, baudžiamąją atsakomybę karo prievolininkams, vengusiems šaukimo į privalomąją karo tarnybą, jeigu nebuvo savo sveikatos sutrikdymo, ligos simuliavimo, dokumentų klastojimo ar kitokios apgaulės. Už šį baudžiamąjį nusižengimą numatyta sankcija – bauda arba areštas. Asmuo buvo pripažintas kaltu pagal minėtą straipsnį ir jo dalį, bei jam paskirta pirmoji tokio dydžio bauda už minėto straipsnio nevykdymą - 1000 eur. dydžio bauda.

Karo prievolės įstatymas numato, kad karo prievolininkui nevykdant jam numatytų pareigų gali būti paskirta bauda nuo 30 iki 140 eurų, už neatvykimą į privalomąją pradinę karo tarnybą gali būti paskirta nuo 140 iki 300 eurų bauda, o už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą – gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė ir gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų. Kadangi tai buvo pirmas tokio pobūdžio atvejis, apsiribota baudos skyrimu pagal baudžiamąjį kodeksą. Tačiau jeigu karo prievolininkas linkęs bendradarbiauti ir nebevengia karinės įskaitos tvarkymosi pareigos, tai paprastai jam yra skiriama pati mažiausia įmanoma administracinė atsakomybė – 15 eurų bauda.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba ragina karo prievolininkus nebijoti, nesislapstyti, bendrauti su priskirtu karo prievolės ir komplektavimo skyriumi ar poskyriu. Jei karo prievolininkas visgi nusprendžia neatvykti, administracinio nusižengimo tyrimas bus vykdomas be paties karo prievolininko paaiškinimų, be jo galimai pateiktų švelninančių aplinkybių – nuo to, deja, kenčia paties karo prievolininko interesai, kas tikrai nėra tikslas. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių tarnybos atlikimas tampa išties komplikuotas, karo prievolės specialistai gali padėti išspręsti susidariusią padėtį, jeigu asmuo rodo iniciatyvą ir siekia visoms pusėms palankaus sprendimo.

Šaukimo nurodymai karo prievolininkams paštu nebėra siunčiami – informaciją, kada ir kaip atlikti procedūras karo prievolininkai randa karo prievolininkų sąraše internete https://sauktiniai.karys.lt/.