Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kūrybinėse dirbtuvėse – ekskursija po Lietuvos kariuomenę

Kūrybinėse dirbtuvėse – ekskursija po Lietuvos kariuomenę

Kas rūpi šiuolaikiniam jaunimui, kai artėja laikas pasirinkti profesiją, kodėl kiekvienas turėtų išbandyti savo galimybes Lietuvos kariuomenėje ir kaip galėtų joje save realizuoti. Tokie pagrindiniai aspektai nagrinėti Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) surengtose kūrybinėse dirbtuvėse „Renginys – kaip įdomi ekskursija po Lietuvos kariuomenę“. Jų metu kelios dešimtys moksleivius lankančių karių dalijosi savo patirtimi, mokėsi pristatymo metodikų, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose.

„Pristatyti Lietuvos kariuomenę galima labai įvairiai, bet labai svarbu pristatymuose atliepti tai, kas labiausiai domina moksleivius. Tad kūrybinių dirbtuvių metu pamėginome rasti tą pagrindinį raktą, kuriuo atrakintume šios auditorijos širdyse glūdintį patriotiškumo geną“, – sakė Ramunė Vaičiulytė, KPKT Verbavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, pridurdama, kad tuo pačiu teminis bei metodinis bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi formuoja puikias karių kvalifikacijos kėlimo ir profesinių kompetencijų ugdymo tradicijas.

Pasak jos, surengtų kūrybinių dirbtuvių idėja kilo siekiant geriau suprasti tuos jaunuolius, kurie turi atlikti konstitucinę pareigą. Šiuo tikslu gilintasi į tai, kaip keičiasi jaunimo nuomonė, samprata apie atsakomybę ir pareigą, ką gali pasiūlyti Lietuvos kariuomenė jaunam žmogui jo gyvenimo pasirinkimų kelyje. Kūrybinių dirbtuvių metu beveik 40 karių aiškinosi, kaip pristatyti Lietuvos kariuomenę, kad tiesiog klausydamas pristatymo, jaunimas turėtų galimybę patirti įspūdžių tarsi būtų realioje ekskursijoje.

Šios, pirmosios, kūrybinės dirbtuvės buvo šiek tiek specifinės – į jas kviesti tik tie kariai, kurie lanko moksleivius ugdymo įstaigose ir su jais bendrauja. Tačiau ateityje planuojama plėsti kūrybinių dirbtuvių auditorijų ribas ir pakviesti prisijungti ne tik įvairių pajėgų ir karinių vienetų atstovus, bet ir jaunuosius šaulius.

Tikimasi, kad šios pirmosios KPKT inicijuotos kūrybinės dirbtuvės taps gražia karių patirties perdavimo ir kompetencijų ugdymo tradicija. Ir ateityje jas planuojama rengti taip, kad Lietuvos kariuomenės bendruomenės nariai įgytų žinių, įgūdžių, kuriuos galėtų pritaikyti atlikdami savo kasdienes funkcijas.