Pradžia ŠAUKTINIAMS

Kviečiame jaunuolius savanoriškai registruotis privalomajai karinei tarnybai kitiems metams

Kviečiame jaunuolius savanoriškai registruotis privalomajai karinei tarnybai kitiems metams

 Lietuvos kariuomenė kviečia vaikinus ir merginas 18–38 metų savanoriškai registruotis nuolatinei privalomajai pradinei karo tarnybai 2016 metais atlikti. Iki sausio 7 d., kai bus sudaromi 2016 m. šaukimo sąrašai, savanoriškai užsirašę jaunuoliai nebus įtraukiami į 2016 m. šaukimo sąrašus. Savanoriškai užsirašę jie galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti didesnes kaupiamąsias išmokas. 

Socialinis paketas savanoriškai tarnybą atliekanties kariams:

Jaunuoliai, norintys savanoriškai atlikti tarnybą, kviečiami atvykti į artimiausius regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius įvairiuose šalies miestuose. Čia jie sužinos tikslų tarnybos pradžios laiką ir vietą. Regioniniai Karo prievolės ir komplektavimo skyrių kontaktai: http://www.karys.lt/kontaktai.html

Po sausio 7 d., kai jau bus sudaryti 2016 m. šaukimo sąrašai, savo noru registruotis tarnybai toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2016 m. šaukimo sąrašus.

Oficiali 2016 m. šaukimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžia – sausio 7-oji. Tą dieną, stebint visuomenės atstovams, bus sudaromi 2016 metų karo prievolininkų (nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai) sąrašai. Kaip ir šiemet, kitais metais devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliks 3 tūkst. jaunuolių.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2016 m. metinį šaukimo planą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks beveik 20-je kariuomenės dalinių. Dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur pirmuosius tris tarnybos mėnesius išeis bazinį karinį rengimą, o likusius šešis mėnesius tarnaus priskirtame dalinyje.

Pirmieji 2016 m. šaukimo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pradės balandžio 4 dieną, paskutinieji – spalį. Spalį bus didžiausia šaukimo banga, per kurią į įvairius dalinius atvyks per 1,3 tūkst. karių.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. kovą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsme. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.