Pradžia ŠAUKTINIAMS

Lietuvos kariuomenėje tarnybą pradėjo ketvirtis tūkstančio jaunuolių

Lietuvos kariuomenėje tarnybą pradėjo ketvirtis tūkstančio jaunuolių

Šiandien Lietuvos kariuomenės Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalione ir Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigadoje „Žemaitija“ devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo 255 jaunuoliai. Didžioji dalis tarnybą pradedančių karo prievolininkų paskirti iš Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus, o likusieji iš Panevėžio, Alytaus ir Šiaulių.

Iš šiandien tarnybą pradėjusių jaunuolių dauguma pasirinko tarnybą savo noru arba išreiškė pirmumo norą tarnauti esant šaukiamųjų sąraše. Tarp visų savanorių yra ir viena mergina iš Kauno, kuri pasiryžo prisidėti prie šalies gynybos.

Pėstininkų brigados „Žemaitija“ užduotys – savarankiškai ir aukštesnio vieneto sudėtyje saugoti ir ginti sausumos teritoriją, užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, vykdyti gynybines ar puolamąsias užduotis, įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat vykdyti kitas taikos meto užduotis.

Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono pagrindinė funkcija – ginti Lietuvos valstybės teritoriją, būti pasirengus vykdyti tarptautines taikos palaikymo operacijas, padėti visuomenei ekstremaliose situacijose. Konkretus batalionui numatytas uždavinys – teikti ugnies paramą Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Žemaitija“ ir kitiems manevriniams daliniams.

Karo tarnybą pradedantiems kariams bus vedami 3 mėnesių baziniai kario kursai, kurių metu jie įgys svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės ir pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei įgys kitų kariui reikalingų įgūdžių. Baigus bazinį kario kursą, kariai bus skirstomi pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariams bus suteikta galimybė pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba jie bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.

Papildomai, tarnybos metu kariai ne tik mokysis karinių įgūdžių, bet ir stiprins savo fizinę bei psichologinę būklę, įgys komandinio darbo patirties, o tai padės jiems tobulėti ir augti kaip asmenybėms.

KPKT informacija