Pradžia ŠAUKTINIAMS

Lietuvos kariuomenės karines oro pajėgas pastiprino per 200 naujokų

Lietuvos kariuomenės karines oro pajėgas pastiprino per 200 naujokų

Šiandien, 2023 m. birželio 5 d., Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (KPKT) į devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) Oro gynybos batalione Radviliškyje ir Aviacijos bazėje Šiauliuose išlydėjo daugiau nei 200 jaunuolių.

„Įpusėjus metams įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose jau apie pusantro tūkstančio karo prievolininkų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Dėkoju pradėjusiems tarnybą ir kviečiu naujus būsimus Tėvynės gynėjus atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos padalinius ir savo noru prisijungti prie Lietuvos kariuomenės, pasirenkant privalomosios pradinės karo tarnybos vietą ir laiką bei gauti didesnes išmokas,“ – sako KPKT direktorius Arūnas Balčiūnas.

Tarnybos pradžioje jaunieji kariai atliks įvairaus pobūdžio administracines užduotis, apsivilks Lietuvos kariuomenės kario uniformą, susipažins su tiesioginiais vadais ir naujo – kariško – gyvenimo ritmu bei NPPKT specifika.

Devynių mėnesių NPPKT atliekama kariniuose vienetuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas. Karo tarnybą pradedantiems kariams bus privalomi trijų mėnesių baziniai kario kursai, kuriuose jie įgis svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei jiems bus suformuoti kiti – kariui reikalingi – įgūdžiai. Oro gynybos batalione tarnausiantys kariai šį kursą įveiks Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, o jaunųjų karių, tarnausiančių Aviacijos bazėje, tarnybos vieta nesikeis.

Po bazinio kario kurso naujieji kariai bus paskirstyti pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio – skyriaus, būrio ar kuopos – sudėtyje. Atlikę tarnybą parengti kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija ir nuotraukos.