Pradžia ŠAUKTINIAMS

Lietuvos kariuomenės vienetai pasipildė aktyviojo rezervo kariais

Lietuvos kariuomenės vienetai pasipildė aktyviojo rezervo kariais

Rugsėjo 9 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos, Karinių Jūrų pajėgų tarnybą bei Karo policiją  atvyko daugiau kaip 340 aktyviojo rezervo karo prievolininkų. Per tris savaites truksiančius mokymus jie atnaujins anksčiau tarnybos metu įgytas karines žinias, individualius įgūdžius bei mokysis veikti kolektyviai.

Karinių jūrų pajėgų Uosto ir priekrantės gynybos tarnyba aktyviojo rezervo karius kartotiniams mokymams priima pirmą kartą. Uosto ir priekrantės gynybos tarnyba yra naujausias Karinių jūrų pajėgų dalinys, įkurtas 2022 m. rugpjūčio 1 d. į vieną dalinį sujungus Povandeninių veiksmų komandą ir Logistikos tarnybos Apsaugos kuopą. Tarnyba taikos, krizės ir ginkluoto konflikto metu apmokyta vykdyti Uosto ir priekrantės apsaugos bei gynybos užduotis Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Kuršių mariose ir Lietuvos teritorinės jūros priekrantės zonoje, siekiant užtikrinti tinkamą Uosto funkcionalumą, nacionalinėms reikmėms ir sąjungininkų atvykimui bei bendrų operacijų su NATO vykdymui.

Būdami aktyviojo rezervo kariais, karo prievolininkai yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kur pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos. Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

LK nuotraukos