Pradžia ŠAUKTINIAMS

Lietuvos karo akademijoje vyks atvirų durų dienos renginys

 Balandžio 2 d. (šeštadienį) nuo 10.00 iki 14.00 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje organizuojamas renginys Lietuvos jaunimui „Atvirų durų diena 2016“. Renginio tikslas – iš arčiau supažindinti jaunimą su Akademijos organizuojamomis universitetinėmis studijomis, kariniu rengimu, stojimo sąlygomis, kariūnų gyvenimu, karjeros perspektyvomis, paskatinti rinktis karininko profesiją ir tapti profesionaliu kariu, gebančiu atlikti savo pareigas. 

Lietuvos karo akademija yra vienintelė mokymo institucija šalyje, rengianti karininkus Lietuvos kariuomenei, o savo studentams suteikianti kariūno statusą. Kariūnai, baigę Karo akademiją, gauna ne tik būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį, bet įgyja ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Visos studijų programos Akademijoje yra finansuojamos valstybės.*

2016–2017 mokslo metais Akademija siūlo keturias socialinių mokslų srities bakalauro programas: Tarptautinių santykių, Gynybos ir saugumo institucijų valdymo, Moderniųjų gynybos technologijų vadybos ir naują, 2016 metais patvirtintą, socialinės krypties studijų programą – Nacionalinio saugumo ir gynybos. Šių programų tikslas yra rengti ginkluotosioms pajėgoms vadus – lyderius, puoselėjant Lietuvos kariuomenės tradicijas, teikiant kokybišką universitetinį ir karinį išsilavinimą.

Studijų metu Lietuvos karo akademijoje kariūnams sudarytos sąlygos dalyvauti kultūriniame, sportiniame ir visuomeniniame gyvenime. Jau tradiciškai Akademijos auklėtiniai savanoriauja įgyvendinant programą „Big Brothers Big Sisters“, dainuoja LKA chore „Kariūnas“, šoka LKA sportinių šokių kolektyve „Šokte marš“, yra sukūrę patriotinio roko grupę. Norintys gerinti savo fizinį pasirengimą, lanko įvairių sporto šakų treniruotes, siekiantys lavinti karinius įgūdžius gali dalyvauti LKA žvalgų būrelio užsiėmimuose ir pan.

Iš viso Lietuvos karo akademijoje dabar studijuoja 208 kariūnai, iš jų užsienio karinėse mokyklose – 4 kariūnai. Nuo 2012 metų pastebima, kad į Lietuvos karo akademiją stoja vis daugiau jaunuolių iš savanorių ir šaulių gretų ir atlikusių privalomąją karo tarnybą.

Studijuoti Lietuvos karo akademijoje nuo 2016–2017 mokslo metų planuojama priimti 110 jaunuolių.

Akademijos lankytojai Atvirų durų dienos metu susipažins ne tik su galimybėmis studijuoti šioje karininkus rengiančioje įstaigoje, bet galės stebėti ir dalyvauti specialiai jiems organizuotuose kariniuose užsiėmimuose. Svečiai turės galimybę išbandyti kario ekipuotę ir pasivažinėti kariniu automobiliu, stebėti kovinių veiksmų operaciją „Puolimas“. Norintiems išbandyti savo akies taiklumą stadione bus organizuotas šratasvydis „Išbandyk akies taiklumą“.

Atvirų durų dienos programa -LKA ir LKA studijų pristatymas -Profesinio tinkamumo testo (PTT) ir priėmimo į LKA pristatymas -Šratasvydis „Išbandyk akies taiklumą“, granatų mėtymas -Karinių žaidimų pristatymas, ginklų paroda -Kovinių veiksmų operacijos „Puolimas“ demonstravimas -Vaišinimas kareiviška koše, arbata.

* Pirmosios pakopos LKA studijos, vykdomos kartu su kariniu rengimu, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Jeigu kariūnas pašalinamas iš LKA (vėliau nei baigęs pirmąjį kursą) arba atsisako sudaryti profesinės karo tarnybos sutartį, įstatymų nustatyta tvarka iš jo išieškomos jo mokymo išlaidos, apskaičiuotos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius Tel. pasiteirauti: (8 5) 210 3526, 210 3523, 8 620 48976