Pradžia ŠAUKTINIAMS

Nauji aktyviojo rezervo kariai pradėjo kartotines pratybas

Nauji aktyviojo rezervo kariai pradėjo kartotines pratybas

Rugsėjo 2 d. 400 aktyviojo rezervo karių, lydimi Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) specialistų, atvyko į aktyviojo rezervo karių pratybas Lietuvos kariuomenės Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre.

Iš pradžių rezervo pratybose kariai atnaujins individualius (taktikos, ginklų valdymo ir priežiūros, šaudybos, karo topografijos, medicinos ir t.t.). Po šio etapo rezervo kariai prisimins, kaip vykdomos kolektyvinės užduotys, o mokymai baigsis lauko taktikos pratybų iššūkiu. Aktyviojo rezervo kariai ne tik prisimins teorines karo pagrindų žinias ir atnaujins praktinius įgūdžius, bet ir susipažins su atsinaujinusia kariuomenės ginkluote bei karine technika.

Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, tikrosios karo tarnybos kariai išleidžiami į atsargą ir skiriami į aktyvųjį rezervą. Kariai tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpiu priskiriami kariniams vienetams, kuriuose numatomos jų pareigos. Būdami aktyviojo rezervo kariais, karo prievolininkai yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kuriuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos.

Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

KPKT informacija ir nuotraukos.