Pradžia ŠAUKTINIAMS

Oficialus vizitas Gruzijoje

 Liepos 16 – 19 d. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (toliau – LK KPKT) viršininkas Arūnas Balčiūnas kartu su LK KPKT Karo prievolės veiklos ir planavimo ir Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyrių viršininkais lankėsi Gruzijos Respublikoje.

Oficialaus vizito metu Gruzijos nacionalinės gvardijos atstovai plačiai pristatė LK KPKT delegacijai Gruzijos nacionalinės gvardijos struktūrą, vykdomas užduotis, aktyvaus karinio rezervo sudėtį, šalies mobilizacijos sistemos principus. Plačiai aptarinėjamos buvo aktyvaus karinio rezervo ruošimo gairės bei mobilizacijos sistemos elementai ir planuojami pokyčiai atsižvelgiant į įgytą patirtį. LK KPKT atstovams buvo organizuotas vizitas į Gruzijos nacionalinės gvardijos mokymo centrą bei į vieną iš karinių vienetų, kur buvo supažindinti su jų struktūra, vykdomomis užduotimis, infrastruktūra bei numatomais pokyčiais.

LK KPKT atstovai Gruzijos kolegoms pristatė LK KPKT struktūrą, vykdomas užduotis, įvairius tarnybos LK būdus, verbavimo sistemą bei įgytą patirtį. Plataus susidomėjimo ir diskusijos susilaukė LK naudojama Personalo valdymo informacinė sistema. Šiuo metu Gruzija vykdo parengiamuosius darbus, kad panaši sistema būtų įdiegta ir Gruzijos kariuomenėje.

LK KPKT yra įsitikinę, kad vizito metu sužinota informacija bei perimta geroji patirtis padės tobulinti LK KPKT veiklą. Abiejų šalių atstovai tikisi glaudaus bendradarbiavimo bei informacijos sklaida aktualiais klausimais ir ateityje. Vizitas vykdytas pagal dvišalę Lietuvos Respublikos ir Gruzijos Respublikos bendradarbiavimo sutartį.