Pradžia ŠAUKTINIAMS

Parengtojo rezervo kariai atvyko į pratybų vietą gen. K. Veverskio poligone

 Gegužės 26 d. brg. gen. Kazio Veverskio, Kazlų Rūdos poligone prasideda Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko organizuojamos kartotinės rezervo karių pratybos, skirtos atnaujinti privalomosios pradinės karo tarnybos metu įgytas būtinąsias karines žinias. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus daugiau nei 600 parengtojo rezervo karių.

Tris savaites truksiantys mokymai pasižymės dideliu intensyvumu, taktinių veiksmų ir pratybų gausa. Jų metu kariai susipažins su naujausia ginkluote, karine technika, atnaujins taktikos žinias ir įgūdžius treniruodamiesi veikti individualiai ir padalinio sudėtyje.

Kartotinės rezervo karių pratybos vyks dviem etapais. Pirmajame etape kariai atnaujins individualius kario įgūdžius: taktikos, apsisaugos nuo masinio naikinimo ginklų, ginklų valdymo, priežiūros ir šaudybos, - taip pat prisimins krašto apsaugos statutus, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus.

Antrajame etape kariai vykdys kolektyvines skyriaus lygmens užduotis. Kariai atliks taktinį žygį pėsčiomis, susipažins su šiuo metu dalinyje naudojama ginkluote, vykdys užduotis patrulio bazėje, vykdys suplanuotas atakas, gynybą, pasalas, mokysis įrenginėti apsaugines kliūtis, susipažins su žvalgybos pagrindais. Užduotys bus vykdomos tiek dieną, tiek ir naktį.

Kartotinės rezervo karių pratybos Lietuvoje atnaujintos prieš keletą metų. Į jas privalomąja tvarka arba pareiškus norą, kviečiami asmenys, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą. Pratybose rezervistai treniruojasi kariuomenės kariniuose padaliniuose, kuriems yra priskirti ir kuriuos jie papildytų ekstremalios situacijos atveju.
Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę arba kitu būdų įgiję pagrindinį karinį parengtumą ir nuolat atnaujinti karines žinias kviečiami kariai sudaro vadinamąjį parengtąjį rezervą. Šie asmenys kartu su kariniu vienetu, kuriam jie yra priskirti, treniruosis 20-30 dienų per penkerius metus.

Šiemet kartotinėse pratybose dalyvaus per 1200 rezervo karių.

Mokomojo pulko nuotraukos (aut. kpt. G. Striupaitis)