Pradžia ŠAUKTINIAMS

Paskelbti 2022 m. karo prievolininkų sąrašai

Paskelbti 2022 m. karo prievolininkų sąrašai

Šiandien, sausio 6 d., paskelbti sausio 5 dieną sudaryti 2022 m. karo prievolininkų sąrašai. Jie patalpinti interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt. Prie kiekvienos karo prievolininko pavardės yra nurodyta informacija apie šaukimo eigą arba tikslus terminas iki kada reikia susisiekti su paskirtu regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu. Informacija, susijusi su šaukimo nurodymais bus atnaujinama kiekvieną savaitę (penktadieniais), todėl svarbu, kad visi karo prievolininkai nuolat sektų informaciją, pateikiamą šaukiamųjų sąraše bei laiku vykdytų nurodymus. Taip pat karo prievolininkai papildomai bus informuojami elektroniniu paštu bei telefonu.

Visa į sąrašą patekusiems karo prievolininkams aktuali informacija pateikta internete adresu www.karys.lt. Ją taip pat karo prievolininkai galės sužinoti paskambinę nemokamu telefonu 8 800 12340 arba susisiekę su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu. Karo prievolininkams už nurodymų nevykdymą gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Į sąrašus, kaip ir praėjusiais metais, buvo įtraukiami ir aukštųjų mokyklų studentai. Patekę į šauktinių tarpą, studentai turės apsisprendimo laisvę - sustabdyti studijas ir atlikti 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – NPPKT), arba nenutraukus studijų pasirinkti - jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (3 metus) ir tokiu būdu atlikti PPKT, arba studijuoti ir tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose (3 metus) ir tokiu būdu atlikti PPKT. Nepasirinkus nei vieno iš minėtų tarnybos būdų, karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje bus atidėta tarnyba, šaukimas bus pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai (bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo). Pabaigę studijas – jaunuoliai vieną kartą turės galimybę patekti į šaukiamųjų sąrašus, šių metų sąraše tokių asmenų jau yra.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2022 m. metinį šaukimo planą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks 18-oje kariuomenės dalinių. Dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur per pirmuosius du tarnybos mėnesius išeis bazinį karinį rengimą, o likusius septynis mėnesius tarnaus priskirtame dalinyje ir atliks kolektyvinį rengimą.

Pirmieji 2022 m. šaukimo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pradės kovo pradžioje, paskutinieji – gruodžio viduryje. Gausiausiai karo prievolininkai užpildys dalinius balandžio ir gegužės bei rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais, per kuriuos į įvairius dalinius atvyks per 3000 karių.

Pagal Karo prievolės įstatymą, į sąrašus galėjo patekti ir tie jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo bus pateikę prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tačiau jiems ir toliau galios visos su savanoriškumu susijusios skatinimo priemonės – tarnybos vietos ir laiko pasirinkimo galimybė bei didesnės socialinės garantijos.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba primena, kad sudarius ir paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau gali teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas. Pirmumo prašymus galės teikti ir patekusieji į šaukiamųjų sąrašus. Į jų pageidaujamas tarnybos vietas bus stengiamasi atsižvelgti, o kaupiamosios išmokos jiems bus didesnės 15 procentų.

Gera žinia ir ta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. didėja ir išmokos kariams. Gerai atlikę tarnybą šauktiniai, pasirinkę ją atlikti savo noru, iš viso galės gauti didesnę nei 3300 eurų išmoką. Taip pat, nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 558 str. ir 560 str. pakeitimai, numatantys didesnę atsakomybę už karo prievolininko pareigų nevykdymą.

Raginame Lietuvos Respublikos piliečius pasiryžti ateiti ir atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien!

Nuotr. Aut. srž.. sp. Ieva Budzeikaitė