Pradžia ŠAUKTINIAMS

Patikslintos įstatymų pataisos skatins atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą

Patikslintos įstatymų pataisos skatins atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą

 Balandžio 9 dieną Seimas pritarė Karo prievolės bei Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymų straipsnių pakeitimo įstatymo pataisoms, kuriomis patikslinta šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą organizavimo tvarka ir numatomos priemonės, skatinsiančios karo prievolės atlikimą.

„Keisdami Karo prievolės įstatymą siekėme, kad devynių mėnesių nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba ją atliksiantiems jaunuoliams būtų patrauklesnė ir tikimės, kad priimtos pataisos paskatins daugiau jaunų žmonių apsispręsti tarnauti Lietuvos kariuomenėje,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Patikslintas šauktinių amžius

Pagal priimtas pataisas numatoma, kad karo prievolininkų, šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą, amžius – nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai). Panaikintas ankstesnis reikalavimas studijas aukštojoje mokykloje baigusiems asmenims atlikti privalomąją karo tarnybą iki 38 metų (įskaitytinai). Tačiau išlieka galimybė atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru nuo 18 iki 38 metų (įskaitant ir moteris).

Numatytos finansinės skatinimo priemonės

Pataisose numatyta ir nauja privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių asmenų skatinimo priemonė – vienkartinė kaupiamoji piniginė išmoka. Ji bus skiriama vietoj lengvatos, skirtos kompensuoti dalį už studijas sumokėtos kainos.

Kaupiamoji piniginė išmoka bus skaičiuojama kas mėnesį, o sukaupta suma bus išmokama asmeniui atlikus tarnybą. Jos dydis priklausys nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų.

Asmens tarnybą įvertinus labai gerai už vieną tarnybos mėnesį bus skaičiuojamos 4 bazinės socialinės išmokos (152 eurai), gerai įvertintiems – 3 bazinės socialinės išmokos (114 eurų), patenkinamai – 2 bazinės socialinės išmokos (76 eurai).

Savo noru į tarnybą atėjusiems jaunuoliams kaupiamosios piniginės išmokos bus didinamos dar 25 procentais. Į šią padidintą kaupiamąją išmoką šiais metais galės pretenduoti tie asmenys, kurie prašymą raštu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus pateikę iki šių metų gegužės 11 d. Po šios datos atlikti tarnybą savo noru, pasirinkti norimą tarnybos vietą ir pretenduoti į padidintą kaupiamąją išmoką galės tik tie jaunuoliai, kurie nebus įtraukti į 2015 metų šauktinių sąrašus.

Baigę devynių mėnesių tarnybą gautą vienkartinę kaupiamąją išmoką asmenys galės naudoti savo nuožiūra.

Be to, šauktiniams kas mėnesį bus mokama išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Priėmus įstatymo pataisas, ji buvo padidinta ir dabar siekia 140,6 euro. Ši išmoka yra vienoda visiems šauktiniams, nežiūrint į tai, ar asmuo bus atėjęs savo noru ar bus gavęs šaukimo pranešimą. Naujoji išmoka buitinėms išlaidoms padengti mokama panaikinus kai kurias Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme numatytas garantijas (pašto siuntų, kelionės išlaidų apmokėjimą, būsto išlaikymo išlaidų kompensaciją.)

Šauktinių finansinių įsipareigojimų atidėjimas

Pagal Seimo patvirtintas įstatymo pataisas karo prievolę atliekančių piliečių prašymų pagrindu atidedamas suteikto kredito dalies įmokų mokėjimas ir paliekamas įpareigojimas mokėti palūkanas. Palūkanos karo prievolininko pasirinkimu būtų mokamos vienu iš šių būdų – kaip nurodyta būsto kreditavimo sutartyje, palūkanų mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iš karto pasibaigus tarnybai arba visos atidėtos palūkanos mokamos pasibaigus tarnybos laikotarpiui pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.

Patikslintas šaukimo į karo tarnybą organizavimas ir administravimas

Siekiant užtikrinti, kad einamaisiais kalendoriniais metais būtų pašaukti karo prievolininkai iš visų savivaldybių ir būtų išvengta atvejų, kad dauguma šaukiamų karo prievolininkų būtų iš vos vienos ar kelių savivaldybių, bus sudaromi šešis karo prievolininkų sąrašai. Jie bus sudaromi regioniniu principu pagal Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių teritorijų ribas, apimančias visą Lietuvos teritoriją.

Dėl objektyvių priežasčių negalint įteikti karo prievolininkui šaukimo pranešimo, priimtose pataisose nustatytas įpareigojimas fiziniams ir juridiniams asmenims, susijusiems su karo prievolininku, perduoti karo prievolininkui nurodymą atvykti į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją.

Taip pat numatyta, kad karo prievolininkai, išvykę į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą.

Įstatymo pataisose taip pat numatyta atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą tiems karo prievolininkams, kurie pripažinti kaltais dėl tyčinių nusikaltimų ir (arba) atlikę laisvės atėmimo bausmę.

Šiais metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą planuojama pakviesti 3 tūkst. karo prievolininkų – dalis jų ateis savo noru. Šaukimo pradžia – gegužės 11diena.

KAM archyvo nuotrauka ( Aut. A. Pliadis)