Pradžia ŠAUKTINIAMS

Penki visuomenės atstovai stebės 2018 m. karo prievolininkų sąrašų sudarymą

 2018 metų šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą Krašto apsaugos ministerijoje sausio 4 dieną stebės penki visuomenės atstovai iš šalies visuomeninių organizacijų. Savo dalyvavimu jie užtikrins, kad sąrašų sudarymo procesas vyktų skaidriai ir nešališkai.

Krašto apsaugos ministerijai kandidatūras pateikė keturios Lietuvos visuomeninės organizacijos: Lietuvos skautija, Lietuvos šaulių sąjunga, Atsargos karininkų sąjunga ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

1. Simona Kurtinaitytė, Lietuvos skautija

2. Julius Belanoška, Lietuvos šaulių sąjunga

3. Ugnė Rydolytė, Lietuvos šaulių sąjunga

4. Algimantas Vyšniauskas, Atsargos karininkų sąjunga

5. Antanas Mikalauskas, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Kaip ir ankstesniais metais 2018 m. karo prievolininkų – Lietuvos piliečių vyrų nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai) – sąrašai bus sudaromi atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterių programą. Jie bus paskelbti internete https://sauktiniai.kam.lt.

Ta pačia tvarka kaip ir 2017 m., į 2018 m. sąrašus gali patekti ir tie jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo bus pateikę prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tačiau šie jaunuoliai išlaikys privalumus, gaunamus savo noru pateikus prašymą. 2018 m. sudaryti sąrašai tą pačią dieną paskelbti nebus. Kada jie bus skelbiami, bus pranešta atskirai.

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba primena, kad šaukimo nurodymai karo prievolininkams pradėti šaukimo procedūras nebebus siunčiami paštu. Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus pateikta karo prievolininkų sąraše internete https://sauktiniai.kam.lt.

Lietuvos kariuomenė ragina vaikinus ir merginas nuo 18 iki 38 metų ir toliau savanoriškai teikti prašymus savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą kitiems metams. Iki 2018 m. sausio 4 d. , t.y., iki karo prievolininkų sąrašų sudarymo, užsirašę savo noru jaunuoliai pirmieji galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas. Gruodžio 27 d. duomenimis, savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 2018 m. yra užsirašę jau per 210 jaunuolių.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2018 m. metinį šaukimo planą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks 22-iuose kariuomenės daliniuose. Nedidelė dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur per pirmąsias aštuonias savaites išeis bazinį karinį rengimą, o likusį devynių mėnesių tarnybos laiką tarnaus priskirtame dalinyje ir atliks kolektyvinį rengimą.

Primename, kad po karo prievolininkų sąrašų paskelbimo savo noru teikti prašymus atlikti NPPKT toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2018 m. karo prievolininkų sąrašus. Jie taip pat galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas. O patekę į sąrašus karo prievolininkai ir išreiškę norą pirmumo teise atlikti tarnybą, gaus 15 proc. didesnes išmokas, ir į jų pageidaujamas tarnybos vietas ir datas paprastai yra atsižvelgiama.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. pavasarį. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

2018 metais planuojama pašaukti 3 800 karo prievolininkų, 300 daugiau nei 2017 metais.

Kontaktinis asmuo: Giedrė Kazlauskienė, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Verbavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, tel. 8 5 210 3710.

Ievos Budzeikaitės nuotrauka