Pradžia ŠAUKTINIAMS

Pensilvanijos Nacionalinės Gvardijos karių vizitas

Pensilvanijos Nacionalinės Gvardijos karių vizitas

 Rugsėjo 12-16 d. Lietuvoje lankėsi Juntinių Amerikos valstijų Pensilvanijos armijos Nacionalinės gvardijos (PANG) karių delegacija. Vizito metu kariai vedė seminarus verbavimo į kariuomenę, verbuotojų atrankos bei karių išlaikymo kariuomenėje temomis, kartu su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) verbuotojais dalyvavo verbavimo renginiuose.

Bendradarbiavimas kariuomenės komplektavimo, šaukimo, verbavimo srityse su JAV PANG vykdomas jau daugiau nei dešimtmetį. Šį rudenį atvykusių JAV karių delegaciją sudarė PANG verbavimo specialistai vyr srž. Randall Gilbert, vyr. srž. Maurice Knight bei srž. sp. Alexis Galatis. Savaitę svečiavęsi Lietuvoje PANG kariai džiaugėsi galimybe susipažinti su KPKT viršininku plk. Arūnu Balčiūnu, KPKT verbuotojais bei specialistais iš skirtingų Lietuvos regionų, pasidalinti savo patirtimi. Kariai Lietuvoje lankėsi pirmą kartą.

„Džiugu, kad išlaikome ir toliau vystome bendradarbiavimą su Nacionalinės gvardijos kariais. Jų veiklos pavyzdžiai, patirtys ypač naudingos mūsų kariams ir darbuotojams. Karių pritraukimas į tarnybą visais laikais buvo valstybių iššūkis, tad ypač svarbu turėti gerai paruoštą ir kvalifikuotą personalą, gebantį atlikti verbavimo funkcijas. To mes ir siekiame pasitelkdami užsienio partnerių praktiką“, – sakė KPKT viršininkas plk. Arūnas Balčiūnas.

Vizito metu PANG kariai vieną iš seminarų verbavimo specialistų atrankos svarbos, karių išlaikymo kariuomenėje temomis vedė Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) Lietuvos kariuomenės puskarininkiams, taip pat buvo kviečiami KAM bei Jungtinio štabo atstovai ir kiti krašto apsaugos sistemos specialistai. Kariai pristatė JAV praktiką, dalinosi savo patirtimi bei patarimais. Kitomis dienomis buvo surengti mokymai KPKT verbuotojams apie bendravimo su visuomene pritraukimo į kariuomenę būdus, atrankos procedūras, renginių organizavimą. Labiausiai buvo akcentuojamas tiesioginis-asmeninis bendravimas su kandidatais ir jų paieškos galimybės. Po teorinių paskaitų Lietuvos kariai kartu su JAV kariais turėjo galimybę praktiškai pabendrauti su Lietuvos gyventojais skirtingose Lietuvos vietose.