Pradžia ŠAUKTINIAMS

Per dvi paskutines pavasario savaites – beveik šimtas profesionalių karių

Per dvi paskutines pavasario savaites – beveik šimtas profesionalių karių

Prasidėjus šių metų vasarai Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (KPKT) skaičiuoja praėjusių metų pabaigoje į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą išlydėtų jaunuolių pasiekimus. Iš daugiau kaip tūkstančio praėjusių metų rugpjūtį tarnybą pradėjusių ir šių metų gegužę baigusių karių beveik 100 pasirinko tęsti profesionalaus kario kelią devyniuose kariniuose vienetuose.

„Visada džiaugiamės, kai jauni žmonės atranda tiek save, tiek naujas galimybes ir sėkmingai įsilieja į didelę Lietuvos kariuomenės bendruomenę. Šiuo atveju buvo labai svarbi ir naujuosius karius ugdžiusių karinių vienetų iniciatyva gana operatyviai sudaryti sąlygas ir plačiai atverti vartus į profesinę tarnybą, kad pareigą atlikusieji jaunuoliai galėtų iš karto, be ilgesnės pertraukos pradėti savo išskirtinę karjerą“, – sako KPKT direktorius Arūnas Balčiūnas.

Beveik šimto profesinę tarnybą pradėjusių naujųjų karių specializacija ir tarnybos vietos – įvairios: Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė Šiauliuose ir Oro gynybos batalionas Radviliškyje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopa Vilniuje, Pėstininkų brigadai „Žemaitija“ pavaldžios kuopos, Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas Alytuje, Pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionas Marijampolėje, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas Ruklos miestelyje Jonavoje, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas Pajūrio miestelyje Šilalėje ir Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas Kaune.

Šioje gausioje karinių vienetų puokštėje itin išsiskiria Karinės oro pajėgos. Bene didžiausias skaičius – net 24 kariai – pasirinko profesinį kelią Oro gynybos batalione. Tuo metu nors Aviacijos bazėje tik 13 naujokų, ji pirmauja pagal likusiųjų po devynių mėnesių tarnybos skaičiumi – pernai šiame vienete konstitucinę pareigą pradėjo ir atliko iš viso 50 jaunuolių.

„Pastarasis skaičius itin džiugina, nes tai sudaro šiek tiek daugiau ketvirtadalį visų tarnybą Aviacijos bazėje atlikusių jaunuolių. Kituose vienetuose profesinį kelią po devynių mėnesių pasirinkusiųjų skaičius vidutiniškai siekia 10–15 proc. ir mažiau“, – teigia KPKT vadovas, pridurdamas, kad konstitucinę pareigą atlikusių jaunuolių pasirinkimas likti kariuomenėje yra absoliučiai logiškas, nes tarnyba kariniame sektoriuje yra patraukli ir turinti daug privalumų.

Profesinės karo tarnybos kariams sudarytos individualios sąlygos planuoti ir siekti karjeros, jie turi užtikrintą socialinių garantijų paketą, daugelis karinių specialybių yra analogiškos civilinėms, tačiau neretai joms nustatytas konkurencingesnis atlygis ir t.t.

Šiuo metu į profesinę karo tarnybą priimami ne tik šiuo metu baigusieji nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą – tapti kariais gali pagrindinį karinį parengtumą įgiję pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai arba be parengtumo išskirtines specialybes (IT, gydytojai ir kt.) turintys specialistai pagal išsilavinimą, fizinį pasirengimą, sveikatos būklę ir moralines savybes tinkantys tarnybai.

Visa informacija apie profesinę karo tarnybą: http://bitly.ws/HozY
Susidomėjote? Pildykite anketą: http://bitly.ws/HoAs

Klausimams ir atsakymams:
Nemokama linija Lietuvoje – 8 800 12340
Skambinantiems iš užsienio – +370 706 76 854
Regioniniuose KPKT skyriuose ir poskyriuose: https://bit.ly/3Gkyjxd