Pradžia ŠAUKTINIAMS

Pertvarkoma Lietuvos kariuomenės karo prievolės administravimo sistema

Pertvarkoma Lietuvos kariuomenės karo prievolės administravimo sistema

 Liepos 1 d. savo veiklą pradeda Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba vadovaujama pulkininko Arūno Balčiūno. Naujoji tarnyba įkurta siekiant didinti karo prievolės administravimo ir kariuomenės komplektavimo efektyvumą - užpildyti brigadose ir batalionuose esančius laisvus etatus. Taip pat ši tarnyba organizuos ir koordinuos kasmetinį šaukimą karių, kviečiamų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.


Pasak Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko, poreikis reformuoti Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo Karo prievolės ir komplektavimo skyrių į atskirą, tiesiogiai kariuomenės vadui pavaldžią, tarnybą iškilo grąžinus šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą ir patvirtinus mišrų kariuomenės komplektavimo modelį, taip pat atnaujinus valstybės ginkluotos gynybos koncepciją ir planus.

„Lietuvos kariuomenės misija - saugoti ir ginti Lietuvos valstybę, jos teritorinį vientisumą ir šalies interesus, prisidėti prie regioninio ir tarptautinio saugumo bei stabilumo užtikrinimo. Siekiant ją įgyvendinti, pamatiniai dalykai yra dalinių komplektavimas tinkamu kariniu personalu ir kariuomenės rezervo formavimas bei administravimas. Todėl labai svarbu turėti efektyviai veikiančią ir pajėgią karo prievolės tarnybą", - sako gen. ltn. J. V. Žukas.


Naujoji tarnyba atsakinga už karo prievolės administravimą - kasmetinį šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą organizavimą. Kartu vykdys kandidatų į profesinę karo tarnybą, tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose ar kituose aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose, taip pat kariūnų paiešką ir pritraukimą. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai taip pat pavesta organizuoti kandidatų tinkamumo tikrajai karo tarnybai nustatymo procedūras, nagrinėti prašymus, siūlymus ir skundus susijusius su atranka ir priėmimu į tarnybą bei atliks ir kitas funkcijas.


Tiesiogiai su karo prievolininkais bendraus: Alytaus regioninis skyrius (Marijampolės poskyris ir planuojama iki metų pabaigos bus įsteigtas Varėnos poskyris), Kauno regioninis skyrius (Jurbarko poskyris, planuojamas Kėdainių poskyris), Klaipėdos regioninis skyrius (Tauragės poskyris ir planuojamas Plungės poskyris), Panevėžio regioninis skyrius (Utenos poskyris ir planuojamas Biržų poskyris), Šiaulių regioninis skyrius (Telšių poskyris ir planuojamas Pakruojo poskyris) ir Vilniaus regioninis skyrius (Molėtų, Ignalinos, Trakų ir Šalčininkų poskyriai).


Visi besidomintieji tarnyba Lietuvos kariuomenėje, kaip ir anksčiau, kviečiami pildyti prašymus Regioniniuose karo prievolės ir komplektavimo skyriuose. Jų faktiniai adresai nesikeičia. Prašymų padavimo tvarka taip pat lieka nepakitusi.
Šiuo metu jaunuoliai gali rinktis iš penkių tarnybos būdų: 9 mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, kario savanorio tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose, trijų metų trukmės Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, skirtus aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams bei profesinę karo tarnybą (jau atlikusiems privalomąją pradinę karo tarnybą).


Kaip atskiras vienetas anksčiau veikusi Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos buvo panaikinta 2011 m. balandžio 1 d., o karo prievolės administravimo funkcijų vykdymas buvo perduotas Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Karo prievolės administravimo sistemos reformą tuomet paskatino 2008 m. rugsėjo 15 d. sustabdytas šaukimas į privalomąją pradinę karo tarnybą.


Plk. A. Balčiūnas tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1992 m. Prieš paskyrimą dirbo Krašto apsaugos ministerijos Ginkluotės ir valdymo sistemų departamente. Anksčiau keletą metų vadovavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai. Plk. A. Balčiūnas yra baigęs Brno karo akademiją, NATO gynybos koledžą. Apdovanotas krašto apsaugos sistemos ir kariuomenės vado medaliais „Už nuopelnus", ir „Už pasižymėjimą".

Nuotrauka: KAM archyvo