Pradžia ŠAUKTINIAMS

Pirmasis 2021 metų išvykimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Pirmasis 2021 metų išvykimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Kovo 29 d. svarbi diena Lietuvai ne tik tuo, kad jau 17 metų esame NATO aljanso dalimi, bet ir 2021 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžia. Šiandien tarnybą Lietuvos kariuomenės Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione pradeda 90 naujų karių, o Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione – 72 karo prievolininkai.


Iš 162 jaunuolių tarnybą minėtuose daliniuose 59 pasirinko savanoriškai, tai yra net nepatekę į šaukiamųjų sąrašus išreiškė norą atlikti pareigą. Kita dalis – net 103 karo prievolininkai – tarnybą atlikti pasirinko pirmumo tvarka, tai yra patekę į šaukiamųjų sąrašus nieko nelaukė ir stojo į karių gretas, o privaloma tvarka nebuvo pašauktas nei vienas. Iš minėtųjų 90 pašauktųjų Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione tarnybą pradės ir 2 merginos, pasiryžusios petis į petį kartu su vaikinais atlikti tarnybą. Didžioji dalis šios dienos tarnybą pradedančių karo prievolininkų paskirti iš Vilniaus ir Kauno regionų, o likusieji iš Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus.


Jaunuoliams atvykus į karinį dalinį bus imtasi visų saugumo priemonių esamo COVID – 19 koronaviruso prevencijai. Karo medicinos tarnybos medikai įvertins jaunuolių būklę ir esant galimiems koronaviruso COVID – 19 simptomams bus imtasi visų būtinųjų priemonių užtikrinti visų dalinyje esančių karių saugumą.


„Džiaugiamės, kad karo prievolininkai vykdo pilietinę pareigą ir pradeda tarnybą šiandien. Daugelyje šalių situacija sudėtinga ir įvestas karantinas, mūsų šalis ne išimtis. Bet norime patikinti ir nuraminti pradedančiųjų tarnybą artimuosius, kad karo prievolininkais bus tinkamai pasirūpinta ir visi bus stebimi. O pasireiškus įtarimams – tyrimai bus atliekami skubos tvarka, apsaugos priemonių bus imamasi nedelsiant. Gal ir keistai nuskambės, tačiau šiuo metu šauktiniams tikrai bus saugiau tarnyboje negu namuose“, – sakė Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas plk. ltn. Virginijus Kirvaitis.


Šiandien pradėję tarnybą karo prievolininkai pirmus 3 mėnesius praleis Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, kur kariams bus vedami baziniai kario kursai, kurių metu jie susipažins su karo taktika, inžinerija, topografija, rikiuote, medicina, ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų. Praėję bazinį kario kursą, kariai tarnybą tęs Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionuose, kuriuose bus skirstomi pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą. Nepasirinkusieji profesinės karo tarnybos kario kelio, bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą.


Šiais metais planuojama pašaukti apie 3800 karo prievolininkų. Artimiausias išvykimas į tarnybą numatomas birželio 7 d. į Karines jūrų pajėgas.


KPKT informacija.
Vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotraukos.