Pradžia ŠAUKTINIAMS

Pradedamas pasirengimas 2016 metų šaukimui į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Pradedamas pasirengimas 2016 metų šaukimui į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

 Lapkričio 9 d. krašto apsaugos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo nustatė, kad 2016 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją karo tarnybą pradžia – sausio 7 diena.

Tą dieną, stebint visuomenės atstovams, bus sudaromi 2016 metų karo prievolininkų sąrašai, pagal kuriuos bus pradedami siųsti šaukimo nurodymai. Kaip ir šiemet, kitais metais devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliks 3 tūkst. jaunuolių.

„Noriu padėkoti jaunimui už parodytą pilietinį ir patriotinį užtaisą šiemet savanoriškai įsijungus į Lietuvos kariuomenės gretas. Tai parodo, kad Lietuvos jaunimas jaučia atsakomybę už savo šalį, pareigą ir meilę Tėvynei. Kviečiu ir kitus jaunuolius sekti jų pavyzdžiu ir aktyviai registruotis savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą kitais metais,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Vaikinai ir merginas nuo 18 iki 38 metų kviečiami savanoriškai registruotis artimiausiuose Karo prievolės administravimo skyriuose tarnybai kitiems metams. Iki sausio 7 d. užsirašę savo noru jaunuoliai nebus įtraukiami į 2016 m. šaukimo sąrašus, jie galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 25 proc. didesnes išmokas. Po sausio 7 d. savo noru registruotis tarnybai toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2016 m. šaukimo sąrašus.

Tik nesurinkus nustatyto skaičiaus savo noru atlikti karo tarnybą pareiškusių jaunuolių, toliau trūkstamas skaičius karo prievolininkų (nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai)) būtų šaukiamas privaloma tvarka.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2016 m. metinį šaukimo planą pirmieji nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pradės 2016 m. balandžio 4 d., paskutinieji – spalį. Šauktinius kitais metais priims 19 Lietuvos kariuomenės padalinių.

Skirtingai nei šiemet, 2016 m. dalis šauktinių pirmuosius tris nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos mėnesius (bazinio karinio rengimo periodą) tarnaus Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kitus šešis mėnesiai (kolektyvinio rengimo) – paskirtame dalinyje.

Tuo tarpu šauktiniai, priskirti tarnauti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione (Marijampolėje), LDK Kęstučio mechanizuotajame pėstininkų batalione (Tauragėje), Generolo S. Žukausko poligone (Pabradėje), Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione (Rukloje) ir Karaliaus Mindaugo husarų batalione (Panevėžyje) šiuose padaliniuose tarnybą atliks nepertraukiamai visus devynis mėnesius.

Planuojama, kad Mokomajame pulke užbaigus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbus, nuo 2017 m. tokia tvarka tarnaus visi šauktiniai.

Kaip ir pernai, 2016 m. karo prievolininkų sąrašai bus sudaromi atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterių programą. Siekiant užtikrinti, kad karo prievolininkų sąrašų sudarymo metu būtų laikomasi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų, šį procesą taip pat stebės speciali visuomenės atstovų komisija.

Šaukimo nurodymai į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, skirtingai nei 2015 m., bus siunčiami ne iš karto visiems į 2016 m. sąrašus patekusiems jaunuoliams, o dalimis, priklausomai nuo tarnybos pradžios laiko. Taip siekiama tolygiai išskirstyti karo medicinos komisijų darbo krūvį ir pirmiausiai patikrinimo procedūras vykdyti su tais jaunuoliais, kurie pareikš norą tarnybą atlikti savo noru.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje nuolatinę privalomąją pradinę tarnybą atlieka 1,6 tūkst. karių. Visi jie šį tarnybos būdą pasirinko savo noru. Lapkričio 24 d. tarnybą pradės dar 460 šauktinių. Paskutinieji šiais metais nuolatinės privalomosios pradinės tarnybos kariai į batalionus atvyks gruodžio viduryje. Iš viso 2015 m. devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradės 3 tūkst. karių. Baigę ją jaunuoliai galės siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje arba jie bus įrašyti į kariuomenės parengto personalo rezervą.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. kovą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsme. Sugrąžinus šauktinių tarybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

Išsamesnė informacija, kaip vyks 2016 m. šaukimą į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus atnaujinama Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėse www.karys.lt ir www.kam.lt, teikiama tel. 8 800 12340, atvykus arba paskambinus į regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius.

A. Pliadžio nuotrauka