Pradžia ŠAUKTINIAMS

Prasideda priėmimas į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

Prasideda priėmimas į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

Aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, norintys atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą nenuolatiniu būdu, kviečiami registruotis į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM). Šias metais jaunuoliai gali pasirinkti iš trijų skirtingų mokymų programų – Pėstininko būrio vado, Karo medicinos gydytojo ir Laivo kovinės dalies vado.

Dalyvauti trejus metus po du savaitgalius per mėnesį trunkančiuose Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose kviečiami 18 iki 32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai. Registracija į šiuos mokymus prasideda 2016 m. sausio 4 d. ir vyks iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Į Pėstininkų būrio vado kursą 2016 m planuojama priimti 150 karo jaunuolių, į Karo medicinos gydytojo ir Laivo kovinės dalies vado – po 20 jaunuolių.

Pėstininkų būrio vado kursai organizuojami trijuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Karo medicinos gydytojo – Kaune, Laivo kovinės dalies vado – Klaipėdoje. Vilniuje užsiėmimai vyks Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Klaipėdoje – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione ir Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų metu jaunuoliai dalyvauja paskaitose, kurių metu įgyja ryšių, topografijos, taktikos, medicinos ir kitų reikalingų žinių. Kursų metu taip pat ugdomos kursantų lyderystės savybės, gebėjimas dirbti komandoje. Galutinis kursų vertinimas susideda iš dviejų savaičių trukmės lauko taktikos pratybų, kurių metu vertinami praktiniai dalyvių kariniai bei vadovavimo įgūdžiai. Baigusiems kursą suteikiamas atsargos leitenanto laipsnis, jie yra įrašomi į Lietuvos kariuomenės personalo rezervą.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdami aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai įgyja pagrindinį karinį parengtumą, pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

Susidomėjusius tarnyba Lietuvos kariuomenėje kviečiame kreiptis į Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių regioninius Karo prievolės ir komplektavimo skyrius ar poskyrius. Kreipiantis į skyrių ar poskyrį su savimi reikia turėti asmens tapatybės dokumentą, 2 nuotraukas (3x4 cm dydžio), bei dokumentus įrodančius studijas aukštojoje mokykloje arba jos baigimą. 2-ame arba aukštesniame kurse studijuojantiems asmenims reikalinga ir pažangumo pažyma. Kontaktai nurodyti interneto tinklapyje adresu: http://www.karys.lt/kontaktai.html.