Pradžia ŠAUKTINIAMS

Prasidėjo priėmimas į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

 Aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, kurie nori atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą nenuolatiniu būdu, kviečiami registruotis į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM). Šiais metais jaunuoliai gali pasirinkti vieną iš trijų skirtingų mokymų programų – Pėstininko būrio vado, Karo medicinos gydytojo ar Laivo kovinės dalies vado. Į Pėstininkų būrio vado kursą 2017 m. planuojama priimti 170 jaunuolių, į Karo medicinos gydytojo ir Laivo kovinės dalies vado – po 20 jaunuolių.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų, kurią atlikdami aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

Į trejus metus vyksiančius mokymus, kurių metu teoriniai užsiėmimai ir praktinės pratybos vyksta du savaitgalius per mėnesį, kviečiami 18 – 32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai. Registracija į šiuos mokymus prasidėjo nuo 2017 m. sausio 4 d. ir vyks iki 2017 m. rugsėjo29 d.

Jaunesniųjų karininkų vadų kursai organizuojami trijuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Pagal Pėstininkų būrio vado programą jaunuoliai kviečiami mokytis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione Klaipėdoje. Karo medicinos gydytojus rengia Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba Kaune, o Laivo kovinės dalies vadai mokosi Lietuvos Aukštojoje jūreivystės mokykloje Klaipėdoje.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų metu jaunuoliai dalyvauja paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu įgyja ryšių, topografijos, taktikos, medicinos, laivavedybos, laivų energetinių įrenginių inžinerijos ir kitų reikalingų žinių. Mokymų metu taip pat ugdomos kursantų lyderystės savybės, gebėjimas dirbti komandoje. Galutinis kursų vertinimas susideda iš dviejų savaičių trukmės lauko taktikos pratybų, kurių metu vertinami praktiniai dalyvių kariniai bei vadovavimo įgūdžiai.

Sėkmingai baigusiems trejų metų trukmės kursą bus suteiktas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir jie įgis rezervo būrio vado kvalifikaciją. Atsargos karininkai turės realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

Susidomėjusius tarnyba Lietuvos kariuomenėje kviečiame kreiptis į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninius skyrius ar poskyrius. Kreipiantis reikia turėti asmens tapatybės dokumentą, 2 nuotraukas (3x4 cm dydžio) bei dokumentus, įrodančius studijas aukštojoje mokykloje arba jos baigimą. 2-ame arba aukštesniame kurse studijuojantiems asmenims reikalinga ir pažangumo pažyma. Skyrių ir poskyrių kontaktus galima rasti interneto tinklapyje adresu: http://karys.lt/kontaktai.html

Asmuo ryšiams: Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Verbavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Giedrė Kazlauskiene, tel. +370 5 210 3710

KAM archyvo nuotrauka