Pradžia ŠAUKTINIAMS

Priešpaskutinis 2020 m. išvykimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Priešpaskutinis 2020 m. išvykimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Šiandien, 2020 m. lapkričio 30 d. Žemaitijos regione nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pradeda daugiau kaip 260 karių iš visos Lietuvos. Lieka dar vienas paskutinis išvykimas gruodžio 7 d. į MPB „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų batalioną Panevėžyje. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir siekiant užtikrinti karo prievolininkų saugumą, vykdant išvykimą į paskirtus dalinius, buvo laikomasi visų su COVID-19 prevencija susijusių reikalavimų.

Kiek daugiau, nei 200 būsimųjų karių (tarp jų ir 12 merginų) papildys MPB "Žemaitija" Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalioną Šilalėje ir apie 60 karo prievolininkų atvyksta į MPB "Žemaitija" Vadovybei tiesiogiai pavaldžias kuopas Klaipėdoje.

Tarp visų pašauktųjų, nėra nė vieno karo prievolininko, paskirto atlikti tarnybą privaloma tvarka. Apie 120 karių tarnybą pasirinko atlikti savo noru ir daugiau kaip 140 į šaukiamųjų sąrašą patekusių jaunuolių išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarka.

Prieš daugiau nei trejus metus vaizdingoje vietoje ant Jūros upės kranto, įsteigtas, dar visai „jaunas“, Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas kuria savo tradicijas ir aktyviai dalyvauja įvairiose nacionalinio lygmens pratybose, taip pat organizuoja individualų ir kolektyvinį NPPKT karių rengimą. Batalionas laikinai įsikūręs naujose modulinės konstrukcijos kareivinėse, kurios surinktos iš specialiai įrengtų konteinerių ir tai priduoda savotiško naujoviškumo kariuomenės istorijoje. O dar vieneriais metais anksčiau (2016 m.) įkurta ir pati motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“.

Tarnybos metu daliniuose jaunieji kariai įveiks bazinį kario kursą, kurio metu bus supažindinti su pagrindiniais karybos bei medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų, kuriuos vėliau gilins jau padalinio sudėtyje

Po tarnybos jaunuoliai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba tapti Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariais, o to nepadarę bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės aktyvųjį rezervą.

Informacija ir nuotraukos KPKT