Pradžia ŠAUKTINIAMS

Ryžto, drąsos ir ištvermės linkime naujiems NPPKT kariams!

Ryžto, drąsos ir ištvermės linkime naujiems NPPKT kariams!

Šiandien, 2020 m. rugsėjo 21 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pradeda apie 160 karių.

Apie 100 jaunuolių tarnybą pasirinko savo noru, o beveik 60 į šaukiamųjų sąrašą patekusių jaunuolių pasirinko tarnybą atlikti pirmumo tvarka. Džiaugiamės, kad šių jaunuolių tarpe nebuvo privaloma tvarka šaukiamų karo prievolininkų. Jaunuoliai tarnybą atliks Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, beveik 160 karių tarpe yra ir 13 merginų.

Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro funkcija – užtikrinti įtemptą, realistišką vienetų rengimo aplinką, pagrindinį dėmesį skiriant bataliono lygiui, siekiant ugdyti kompetentingus vadus ir karius, sugebančius pasiekti sėkmę šiuolaikiniame mūšio lauke, užtikrinti operacinę aplinką, kurioje kariniai vienetai būtų rengiami pasiekti nustatytą kovinės parengties lygį ir gebėtų kovoti prieš lanksčiai mąstančias, įvairiapusiškas priešininkų pajėgas.  

Šiemet į tarnybą dar planuojama pašaukti apie 1700 jaunuolių, kurie bus paskirstyti į 10 dalinių.

Pirmuosius tarnybos mėnesius kariai įveiks bazinį kario kursą, kurių metu bus supažindinti su taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų, kuriuos vėliau gilins jau padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę arba savanorių karo tarnybą, o to nepadarę bus priskirti Lietuvos kariuomenės aktyviajam rezervui.