Pradžia ŠAUKTINIAMS

Sakartvelo ginkluotųjų pajėgų delegacija lankėsi Lietuvoje

Sakartvelo ginkluotųjų pajėgų delegacija lankėsi Lietuvoje

Tęsiant ilgametį Lietuvos ir Sakartvelo bendradarbiavimą, š.m. spalio 20-21 d. su oficialiu vizitu Lietuvoje lankėsi Sakartvelo ginkluotųjų pajėgų delegacija, kurią sudarė Sakartvelo ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo J1 ir J3 valdybų viršininkai, J5 valdybos viršininko pavaduotojas bei Sakartvelo gynybos atašė Lietuvai. Pagrindinis Sakartvelo delegacijos tikslas buvo susipažinti su Lietuvoje atliekama privaloma pradine karo tarnyba. Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovai Sakartvelo ginkluotųjų pajėgų delegacijai detaliai pristatė privalomosios pradinės karo tarnybos teisinį reglamentavimą, jos organizavimą ir vykdymą, supažindino su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos struktūra bei vykdomomis užduotimis. Plataus svečių susidomėjimo ir diskusijų susilaukė LK vykdomo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, šaukiamųjų sąrašų sudarymo organizavimo ir vykdymo, kariuomenės personalo rezervo formavimo, verbavimo į Lietuvos kariuomenę klausimai bei įgyta patirtis.

Sakartvelo ginkluotųjų pajėgų delegacijos atstovai taip pat susitiko su Gynybos štabo J1, J3, J53 ir J55 valdybų viršininkais, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos ir Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos atstovais. Vizito metu buvo aplankytas Kauno regioninis karo prievolės ir komplektavimo skyrius bei Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas , kur svečiai buvo supažindinti su bataliono struktūra, vykdomomis užduotimis, šauktinių karių gyvenimo sąlygomis bei kita infrastruktūra.

Abiejų šalių atstovai tikisi ir ateityje palaikyti glaudų bendradarbiavimą aktualiais abiem šalims klausimais. Vizitas vykdytas pagal Šiaurės Atlanto sutarties šalių vykdomą programą „Partnerystė taikos labui“.