Pradžia ŠAUKTINIAMS

Šauktiniai išvyksta atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Šauktiniai išvyksta atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

Pirmadienis - puiki diena pradėti naują gyvenimo etapą! Šiandien į Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką išvyksta 170 būsimų karių iš visos Lietuvos, kuriame jie pirmuosius du mėnesius įgis bazinį karinį parengimą. Vėliau tarnybą tęs Juozo Vitkaus inžinerijos batalione vykdys kolektyvinį rengimą ir įgis karines specialybes. Šiais metais tai jau antrasis išvykimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Kiti išvykimai į dalinius numatomi liepos mėnesį. Tad dar turite laiko pagalvoti, o kas neapsiprendėte - apsispręsti. Juk tarnyba Lietuvos kariuomenėje tikrai garbingas reikalas ir tikrai naudingas kiekvienam iš mūsų. Nes kur kitur jei ne kariuomenėje pajausi komandinio darbo žavesį, išugdysi ištvermę, įgysi karybos žinių ir kas svarbiausia - susirasi tiek daug gerų ir patikimų draugų.

Jeigu apsisprendei atlikti pareigą tėvynei, apsilankyk artimiausiame Karo prievolės ir komplektavimo skyriuje. Mus galima rasti visoje Lietuvoje.

Linkime jiems ryžto ir ištvermės tarnaujant Lietuvos kariuomenėje! Mūsų pareiga saugot rytojų!