Pradžia ŠAUKTINIAMS

Šių metų Lietuvos kariuomenės parengtojo rezervo karių mokymų ciklą pradeda medikai

Šių metų Lietuvos kariuomenės parengtojo rezervo karių mokymų ciklą pradeda medikai

  

Pirmieji šiais metais atnaujinti karinių žinių į kovinio rengimo pratybasvyks medikai.

Sausio 23–25 dienomis dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyboje 10 medikų, tarp kurių medikai-traumatologai, chirurgai, anesteziologai, slaugytojai dalyvaus chirurginės pagalbos nukentėjusiajam ir intensyvios terapijos priežiūros pratybose. Parengtojo ir aktyviojo rezervo bei profesinės karo tarnybos kariai, turintys gydytojo kvalifikaciją, žinias ir įgūdžius suvienys bendrose pratybose.

Iš viso į šio pobūdžio pratybas bus pakviesti 33 medikai, į mokymus atvyksiantys iš įvairių padalinių ir civilinių Šiaulių, Prienų, Tauragės ir kt. ligoninių ar Santariškių ir Kauno klinikų. Vėliau jie tęs šiuos mokymus balandžio 29-30 d. ir rugsėjo 21-25 dienomis.

Lietuvos kariuomenė parengtojo rezervo karių mokymus atnaujino 2011 metais, siekiant atnaujinti anksčiau atlikusių privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar kitu būdu įgijusių pradinių karinių žinių įgijusių asmenų karinius įgūdžius. Šiais metais Lietuvos kariuomenė į parengtojo rezervo karių mokymus ketina pašaukti apie 600 asmenų.

Šiemet parengtojo rezervo karių mokymai vyks dešimtyje skirtingų Lietuvos kariuomenės padalinių. Artimiausi kiti mokymai prasidės vasario 21 d. ir jie vyks Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione Rukloje. Į šiuos mokymus bus pakviesta apie 50 karių.

Parengtojo rezervo karių mokymuose kariai treniruojasi kariuomenės padaliniuose, kuriems yra priskirti ir kuriuos jie papildytų ekstremalios situacijos atveju. Be to, organizuojant mokymus siekiama, kad atsargos kariai atliktų tarnybą kuo arčiau namų ir būtų paskirti į tuos karinius vienetus, kurie dislokuoti arčiausiai deklaruotos gyvenamosios vietos.

Asmenims, pašauktiems į parengtojo rezervo mokymus, už pratybų laikotarpį yra mokamas turimą karinį laipsnį atitinkamas tarnybinis atlyginimas arba asmens gaunamas vidutinis darbo užmokestis, jei jis didesnis nei atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį. Mokymų metu kariai yra aprūpinami gyvenamąja vieta, maistu, apranga ir ekipuote, jiems suteikiamos ir visos kariui priklausančios socialinės garantijos, nes pratybų laikotarpiu jie įgyja kario statusą.

Rezervo karių šaukimą atlieka Krašto apsaugos savanorių pajėgų regioniniai karo prievolės ir komplektavimo skyriai bei poskyriai, veikiantys visose Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinėse.

Norinčius dalyvauti parengtojo rezervo karių mokymuose Krašto apsaugos savanorių pajėgos kviečia ir savanoriškai kreiptis į teritorinius Krašto apsaugos savanorių pajėgų Karo prievolės ir komplektavimo skyrius. Jie taip pat raginami kreiptis ir norėdami atnaujinti savo asmeninius anketinius duomenis.

Priėmimą į profesinę karo tarnybą, bazinius karinius mokymus, karius savanorius, jaunesniųjų karininkų vadų ir parengtojo rezervo mokymus, dokumentų administravimą bei konsultavimą, visais minėtais klausimais, vykdo Regioniniai karo prievolės ir komplektavimo skyriai bei poskyriai.

Nuotr. aut.: Valdas Kilpys