Pradžia ŠAUKTINIAMS

Skelbiama 2017 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarybą pradžia

 Lapkričio 3 d. d. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė įsakymą, kuriuo nustatė, kad 2017 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją karo tarnybą pradžia – sausio 4 diena. Tą dieną, stebint visuomenės atstovams, bus sudaromas 2017 metų karo prievolininkų sąrašas. 2017 m. devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti bus pašaukti 3 537 karo prievolininkai.

2017 m. karo prievolininkų sąrašas bus paskelbtas internete ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios. Apie konkrečią sąrašo paskelbimo datą bus pranešta atskirai.

Skirtingai nei ankstesniais metais šaukimo nurodymai karo prievolininkams jau nebebus siunčiami. Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus skelbiama karo prievolininkų sąraše internete www.sauktiniai.kam.lt

Tuo pačiu kviečiame vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų kviečiami savanoriškai registruotis artimiausiuose regioniniuose karo prievolės ir komplektavimo skyriuose tarnybai kitiems metams. Iki 2017 m.karo prievolininkų sąrašo paskelbimo užsirašę savo noru jaunuoliai pirmieji galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas.

Pokaro prievolininkų sąrašo paskelbimo savo noru registruotis tarnybai toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2017 m. karo prievolininkų sąrašą. Jie taip pat galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas.

Šaukimas vykdomas, iki bus pašaukiamas krašto apsaugos ministro nustatytas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius. Pirmiausia šaukiami nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą norintys atlikti karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai), jų nelikus, – toliau iš eilės į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą įrašyti noro ją atlikti nepareiškę karo prievolininkai.

Kaip ir anskčiau 2017 m.karo prievolininkų sąrašas bus sudaromas į jį atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa, surašant karo prievolininkus, kurie šio įstatymo nustatyta tvarka gali būti pašaukti atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Siekiant užtikrinti, kad karo prievolininkų sąrašų sudarymo metu būtų laikomasi skaidrumo, objektyvumo ir nešališkumo principų, šį procesą taip pat stebės speciali visuomenės atstovų komisija.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. kovą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsme. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

Per dvejus metus, kai buvo sugrąžinta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba Lietuvos kariuomenėje liko tarnauti per 530 šauktinių, kurie papildė Lietuvos kariuomenės dalinius. Kiti įtraukti į parengtąjį kariuomenės rezervą.

Skelbiama ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų šaukimo pradžia

Lapkričio 3 d. įsakymu krašto apsaugos ministras J. Olekas nustatė ir 2017 m. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) – dar vieno būdo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą – pradžią ir pabaigą. Šiuose aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams skirtuose mokymuose dalyvauti kitais metais bus pašaukta 210 karo prievolininkų.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai organizuojami pagal tris atskiras rengimo programas.

2017 m. Pėstininkų būrio vado rengimo mokymų pradžia – 2017 m. sausio 4, pabaiga – 2017 m. rugsėjo 29. Pašaukta bus 170 karo prievolininkų.

Pagal Karo medicinos gydytojo rengimo programą bus pašaukta 20 karo prievolininkų. Jų šaukimo pradžia - 2017 m. sausio 4 d. pabaiga – 2017 m. rugsėjo 29 d.

Į Laivo kovinės dalies vado rengimo programą bus pašaukta taip pat 20 karo prievolininkų, šaukimo pradžia – 2017 m. rugpjūčio 1 d. , pabaiga – 2017 m. spalio 6 d.

Sėkmingai baigusiems trejų metų trukmės kursą bus suteiktas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir jie įgis rezervo būrio vado kvalifikaciją. Atsargos karininkai turės realias galimybes tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

Dalyvauti JKVM kviečiami aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai nuo 18 iki 32 metų.

I. Budzeikaitės nuotrauka