Pradžia ŠAUKTINIAMS

Stipriname bendradarbiavimą su Lenkijos centriniu karinio komplektavimo centru

Stipriname bendradarbiavimą su Lenkijos centriniu karinio komplektavimo centru

Lapkričio 7–8 d. Vilniuje Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktorius Arūnas Balčiūnas susitiko su Lenkijos gynybos ministerijos Centrinio karinio komplektavimo centro vadovu brg. gen. Mirosław'u Bryś'u (Miroslavu Bryšu) ir jį lydinčia delegacija. Kaimyninių valstybių karinio personalo komplektavimą vykdančių institucijų bendradarbiavimo stiprinamo galimybės atsirado prieš metus įsteigus Lenkijos Centrinio karinio komplektavimo centrą, kuris ir pasiūlė apsikeisti gerąja veiklos patirtimi organizuojant kuo efektyvesnę ginkluotųjų pajėgų personalo komplektavimo sistemą, taip reaguojant į bendrus saugumo iššūkius regione.

„Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba su kolegialia institucija Lenkijoje stiprina bendradarbiavimą verbavimo ir karinio personalo komplektavimo srityse ir šiame susitikime pasidalinome, kokius iššūkius tenka įveikti vykdant šaukimą ar priėmimą į karo tarnybą, ieškant efektyvių verbavimo į karo tarnybą būdų  bei aptarėme galimus bendrus projektus ateityje. Kiekvienas susitikimas su sąjungininkais leidžia iš naujo įvertinti ir Lietuvoje funkcionuojantį karo prievolės modelį“, – teigė KPKT direktorius Arūnas Balčiūnas.

Lenkijos atstovai susitikime kalbėjo apie šiuo metu Lenkijoje esantį karo tarnybos teisinį reglamentavimą ir tarnybos rūšis, daugiau dėmesio skiriant įvestam naujam tarnybos būdui – savanoriški baziniai kariniai mokymai, taip pat ir akademinio legiono programai, šaukimo į karo tarnybą bei personalo rezervo sistemas bei apžvelgė karinio personalo duomenų tvarkymą.
Lietuvos atstovai kolegoms iš Lenkijos pristatė Lietuvoje funkcionuojančią šaukimo į karo tarnybą sistemą, karo tarnybos būdus Lietuvos kariuomenėje ir juos apibrėžiančius teisės aktus, pasidalino įgyta praktine patirtimi atnaujinus šaukimą, aptarė reklaminius karo tarnybos populiarinimo, pritraukimo ir kitus verbavimo projektus.

Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių bendradarbiavimas pasireiškia įsitraukimu į bendras veiklas tarp sausumos pajėgų, karinių jūrų pajėgų, karinių oro pajėgų, specialiųjų operacijų pajėgų bei kitų skirtingų vienetų. Tikimasi, kad ir bendradarbiavimas tarp dviejų valstybių karo prievolę administruojančių ir ginkluotųjų pajėgų karinio personalo komplektavimą užtikrinančių institucijų taps ne pavieniais susitikimais, o reguliariu, nuosekliu ir tęstiniu  darbu veikiant vardan bendrų tikslų regione.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.
Št. srž. Arno Čemerkos nuotraukos.